Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi kuultavana - palautetta voi antaa 14.5.2021 asti

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 on käynnistynyt. Kuuleminen on välillä 1.2. – 14.5.2021.

Merenhoidon tavoitteena on koko Suomen meriympäristön hyvä tila. Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. 

Suomen ensimmäinen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2016–2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa, ja nyt on käynnissä suunnitelman päivitys toiselle suunnittelukaudelle. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa (Suomen meriympäristön tila 2018) päivitettiin vuonna 2018 ja toinen osa (Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020–2026) vuonna 2020. Nyt päivitetään toimenpideohjelma vuosille 2022–2027, joka on suunnitelman kolmas ja viimeinen osa. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Taustatietoa merenhoidosta sekä kuulemisasiakirja ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito  

Palaute toivotaan ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi sivuston kautta otsikolla Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027. Lausuntopalvelun kautta vastaaminen edellyttää käyttäjäksi kirjautumista. Palautteen voi toimittaa myös sähköpostitse Varsinais-Suomen ELY-keskukseen kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 TURKU. Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta. 

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:  

Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela@ely-keskus.fi 
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen@ely-keskus.fi 

Asiasta lisää: 

​​​​​​​