Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

E18 Turun kehätien Raision kohdan tiesuunnitelmaa ja keskustan asemakaava esitellään kaikille avoimessa työpajassa 24.4. klo 17-19 (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa Raision keskustan kohdalle. Hankkeella on suuri vaikutus Raision keskustan tulevaisuuteen. Suunnittelua tehdään yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laatii samanaikaisesti alueelle Raision keskikaupungin asemakaavaa. Tiesuunnitelman ja Raision keskikaupungin asemakaavaluonnoksen yhteinen asukastyöpaja järjestetään Raision kaupungintalolla 24.4.2019 klo 17-19. 

Tiesuunnitelman aktiivinen vaihe on käynnistynyt alkuvuodesta 2018.  Tiesuunnitelman laatiminen on tie- ja katuverkon parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Tarkentuneiden lähtötietojen perusteella on kehitetty aiemman aluevaraussuunnitelman periaateratkaisuja ja sovitettu niitä yhteen alueen asemakaavoituksen ja muiden reunaehtojen kanssa.

Alkuvuodesta 2019 on tehty vaihtoehtojen vertailua Raisiontien itäisistä yhteyksistä Kehätien ja valtatien 8 suuntiin. Vaikutustarkastelujen perusteella on työtä ohjaavassa hankeryhmässä linjattu, että suunnittelua jatketaan perusratkaisun pohjalta, joihin ei sisälly itäisiä yhteyksiä. Lisäksi on tarkennettu mm. tunnelin ja muiden toimenpiteiden sisältöä.  Tiesuunnitelman valmistuminen on siirtynyt kesään 2020.

Raision kaupunki vie alueen asemakaavoitusta yhtäaikaisesti eteenpäin tiesuunnitelman rinnalla. Asemakaava on nimeltään E18 Keskikaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos. Sen valmisteluaineisto asetetaan nähtäville kevään 2019 aikana.

Tervetuloa työpajaan 24.4.2019

Suunnitelmat ovat edenneet siihen vaiheeseen, että on hyvä ajankohta ottaa kantaa niiden sisältöön. Hankkeen kaikille avoin työpaja järjestetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 17–19 Raision kaupungintalolla (Nallinkatu 2).

Tilaisuudessa on aluksi yleinen osio, jossa esitellään tiesuunnitelman tarkentuneita ratkaisuja ja Raision kaupungin laatima alustava asemakaavaluonnos.  

Tarkennukset kohdistuvat Raision keskustan eritasoliittymään, jota on siirretty Kehätien eteläpuolen ramppien osalta Juhaninkujan ja Opinpolun kohdille. Raision tunnelin poikkileikkausta ja korkeusasemaa on sovitettu yhteen rakentamisen haasteiden ja maankäytön kehittämisen kannalta. Myös muita Kehätien ja valtatien 8 ratkaisuja on tarkennettu etenkin korkeusasemien osalta. Katujen osalta on tarkennettu sijaintia, poikkileikkauksia, liittymien mitoitusta sekä korkeusasemaa. Lisäksi on määritelty jalankulun ja pyöräilyn reittien muodostumista. Osana tiesuunnitelmaa on tarkasteltu myös Petterinpellon ja Marjamäen välisen uuden yhteyden sijaintia ja Kuloisten eritasoliittymän parantamista uudelle yhteydellä valtatielle 8 pohjoiseen. Nämä kohteet eivät kuitenkaan sisälly varsinaiseen tiesuunnitelmaan.

Esittelyn jälkeen siirrytään karttojen ja suunnitelmamallien ääreen keskustelemaan toiveista liittyen suunnitelmien jalostamiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi liittymäjärjestelyt, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet, maankäytön ratkaisut sekä meluntorjunta. Palaute ratkaisusta on erityisen tärkeää hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi. 

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan! Tietoa tapahtumasta voi vapaasti jakaa eteenpäin kiinnostuneille. Erillistä ilmoittautumista tarvita.

Lisätietoja

www.vayla.fi/e18-turun-kehatie/raision-keskusta

www.facebook.com/TurunkehatienparantaminenRaisionkohdalla

www.raisio.fi/fi/e18-keskikaupunki-asemakaava-ja-asemakaavan-muutos

Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Vesa Virtanen, p. 0295 022 844

Sitowise Oy: projektipäällikkö Rauno Tuominen, p. 020 747 6139


Alueellista tietoa