Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Destiasta Tampereen Rantatunnelin hoitourakoitsija (Pirkanmaa)

Lokakuuhun 2022 saakka ulottuvalla kuusivuotisella sopimuksella Destia Oy isännöi, koordinoi, hoitaa, huoltaa, valvoo ja vastaa lähes kaikesta tienpitotoiminnasta noin 4,5 kilometrin pituisella Rantatunnelin tunnelijaksolla. Muun muassa Rantatunnelin vuosittainen täyspesu, usein toistuvat ajoratapesut sekä teknisten järjestelmien huollot merkitsevät tavanomaista vaativampaa tienpitotoimien ja sujuvan liikenteen yhteensovittamista. Huoltotyöt tehdään iltaisin ja öisin. Hoidonjohtourakan piiriin kuuluvat myös tiejakson rampit siltä osin, kun ne eivät ole Tampereen kaupungin hoidossa. Lisäksi urakkasopimukseen sisältyy jonkin verran kevyen liikenteen väylien hoitoa.

Autolla tai muulla tunnelin läpi ajettavalla kunnossapitokalustolla tehtävät talvihoitotyöt sen sijaan kuuluvat hoidon ja ylläpidon Tampereen alueurakkaan.

Nyt solmittu Rantatunnelin erillinen urakka on hoidonjohtourakka, jossa pääurakoitsija kilpailuttaa työt aliurakoitsijoilla. Hoidonjohtourakan päättyessä vuonna 2022 voidaan harkita tunnelin hoitovastuun liittämistä samana vuonna kilpailutettavaan Tampereen alueurakkaan. 

ELY-keskus jatkaa edelleen valmisteluja marraskuussa liikenteelle avattavan maamme pisimmän maantietunnelin vastaan ottamiseksi. Avautumisen jälkeen Rantatunnelin tienpitovastuu siirtyy rakennuttaja-allianssilta Pirkanmaan ELY-keskukselle.


Alueellista tietoa