Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Brexitin vaikutukset työ- ja elinkeinoelämään

Britannian EU-eron on määrä tulla voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkaa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta. Siirtymäkauden aikana Britannialla on kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. 

Erosopimuksella myös muun muassa turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Britanniaan/EU-maahan ennen 1.1.2021. Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavien Britannian kansalaisten maahantuloon tulee rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan. Samoin Britanniaan 31.12.2020 jälkeen muuttavien Suomen kansalaisten maahantuloon tulee rajoitteita.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla erosopimuksen keskeisimpiä määräyksiä ovat sopimuksen III osan määräykset, jotka koskevat markkinoille saatettuja tavaroita. Käytännössä nämä määräykset tarkoittavat yrityksille seuraavaa: tavarat, jotka siirtymäkauden päättyessä on saatettu laillisesti markkinoille EU:ssa tai Britanniassa, voivat edelleen liikkua vapaasti. Tavarat voidaan toimittaa loppukäyttäjille, ja ne voidaan ottaa käyttöön aivan kuin Britannia olisi yhä EU:n jäsen. Lisäksi erosopimuksessa on määräyksiä markkinavalvontaa sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi-, hyväksymis-, ja lupamenettelyihin liittyvästä tietojenvaihdosta siirtymäkauden päättyessä.

Lue lisää: