Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Avustusta yksityistien parantamiseen on hyvin tarjolla (Kaakois-Suomi)

Kuvalline ja tekstillinen esitys siitä, miten hakemus yksityistien parantamiseen etenee.


Jos yksityistienne tarvitsee perusparannusta tai muuta avustuskelpoista korjaustyötä, niin nyt on oikea aika hakea avustusta!

Yksityistiekunnat voivat hakea valtionavustusta yksityisteiden perusparantamiseen. Avustuskelpoisuuden saavuttamiseksi tulee seuraavien ehtojen täyttyä: tielle on perustettu tiekunta, tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

Ehtojen täyttymisen jälkeen ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee. Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

  • huonokuntoiset sillat ja suuret tierummut
  • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet
  • merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet

Lisäksi voidaan avustaa muun muassa:

  • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamista
  • muuta liikenneturvallisuuden parantamista, kuten tielinjan siirtäminen tai kaarteen oikaisu
  • tulva- ja routavaurioiden korjaamista

Avustuksen suuruus

Avustus on yleensä 50 % hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Joissakin hankkeissa avustus voi olla suurempi eli 75 %. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja suurten rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Vuodelle 2023 on esitetty avustusprosenttien nousua 50 % => 70 % ja 75 % => 85 %. Avustustilanne on yksityistieavustusten osalta todella hyvä.

Valtionavustusten lisäksi tiekuntien on mahdollista saada yksityistieavustusta kunnilta ja kaupungeilta. Näiden suuruus vaihtelee yleensä 10 – 30 %. Avustusten jälkeen tiekuntien oma maksuosuus jää vähäiseksi.

Miten haen avustusta?

Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa. Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla. Lisäohjeistusta saat asiointipalvelusta.

Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja hakija voi seurata käsittelyn ja maksatuksen etenemistä asiointipalvelun kautta.

Tuumasta toimeen

Jos yksityistienne tarvitsee perusparannusta tai muuta avustuskelpoista korjaustyötä, niin nyt on oikea aika hakea avustusta. Avustustilanne näyttää vuodelle 2023 todella hyvältä ja avustusprosentteihin on tulossa korotuksia.

Lisätietoa: www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset