Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen 2014 ovat haettavissa (Keski-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin vuodelle 2014 ovat haettavissa 16.12.2013–31.1.2014 klo 16.15. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista.

Erityisavustuksia myönnetään kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä vapaa-ajan kalataloutta edistäviin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastuksenhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät valtakunnallisen kalatiestrategian, asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian ja kalataloushallinnon strategian tavoitteita. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2014 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen (esim. valvontasuunnitelmat, yhteistyön lisääminen, uudet toimintatavat).


Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Keski-Suomen maakunnassa hakemukset on toimitettava Keski-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella: Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä tai sähköisesti kirjaamoon kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi.

Hakuohje ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internetistä osoitteesta www.mmm.fi/kalastus/avustukset tai ELY-keskusten kalatalousviranomaisilta. Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksessa antaa Mari Nykänen, p. 0295 024581.


Alueellista tietoa