Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen 2014 ovat haettavissa (Etelä-Savon ELY-keskus)

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2014 ovat haettavissa 16.12.2013–31.1.2014 klo 16.15. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista.

Avustuksia myönnetään kalavesien kestävää käyttöä ja hoitoa sekä vapaa-ajan kalataloutta edistäviin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastuksenhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät valtakunnallisen kalatiestrategian, valtakunnallisen ja ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategia, sekä kalataloushallinnon strategian tavoitteita. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2014 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen (esim. valvontasuunnitelmat, yhteistyön lisääminen, uudet toimintatavat).

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan voivat hakea kalastusalueet

Etelä-Savon maakunnassa hakemukset on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella: Etelä-Savon ELY-keskus, Kirjaamo, PL 164, 50101 MIKKELI tai sähköpostilla kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi

Hakuohje ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internetistä osoitteista www.mmm.fi/kalastus/avustukset tai www.ely-keskus.fi/etela-savo sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisilta.

Hakulomakkeet:

Lisätietoja Etelä-Savon ELY-keskuksessa antavat:

Jorma Tiitinen, p. 0295 024 095
Seppo Reponen, p. 0295 024078
Lasse Hyytinen, p. 0295 024 041


Alueellista tietoa