Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Asukkaat kirjasivat Paraisille ja Kemiönsaarelle liki 1500 kommenttia liikenteen vaaranpaikoista (Varsinais-Suomi)

Paraisten ja Kemiönsaaren liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteydessä toteutettuun asukaskyselyyn saatiin runsaasti kommentteja. Asukkaiden mielestä suurimmat ongelmat ovat liittymistä, ylinopeuksissa ja turvattomissa tienylityskohdissa. Kunnat ja ELY-keskus suunnittelevat syksyn 2020 aikana pahimpiin vaaranpaikkoihin toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita parantamistoimia. Liikenneturvallisuussuunnitelman aikana Paraisille ja Kemiönsaareen perustetaan poikkihallinnolliset liikenneturvallisuustyöryhmät, joiden toiminnassa painottuvat liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvät toimet. Liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2020 lopussa.

Asukkaiden mielestä suurimmat ongelmat liittymissä, ylinopeuksissa ja turvattomissa tienylityksissä

Asukaskyselyyn saatiin Paraisilla noin 1100 ja Kemiönsaarella noin 380 kommenttia. Paraisilla 45 % kommenteista kohdistui turvattomiin liittymiin ja tienylityspaikkoihin. Kokonaisuutena eniten mainintoja Paraisilla keräsivät Saaristotie ja sen liittymät. Erityisesti kolme kohdetta nousivat ylitse muiden:  1) Saaristotien, Lielahdentien ja Ali-Kirjalantien liittymä, 2) Saaristotien, Norrbyn rantatien ja Kirkkoesplanadin liittymä ja 3) kokonaisuutena Saaristotien pyöräilyn olosuhteet.

Kemiönsaaren kommenteista 48 % kohdistui turvattomiin liittymiin ja ylinopeuksiin. Kaksi kohdetta keräsivät selvästi enemmän kommentteja kuin muut: 1) Arkadiantien, Mestarintien ja Engelsbyntien liittymä ja 2) Turuntien, Vretantien ja Suomenkulmantien liittymä.

Kaikki asukaskyselyn kommentit on analysoitu yhteneväisesti ja merkittävimpiin kohteisiin on jo käyty tutustumassa maastossa. Yksittäinen kommentti tai kommenttien kasauma ei välttämättä johda toimenpidetarpeeseen, mutta kunnat ja ELY-keskus suunnittelevat syksyn 2020 aikana pahimpiin vaaranpaikkoihin toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita parantamistoimia. Toimenpide-esitykset vaihtelevat pienimmistä tiemerkinnöistä, liikennemerkkitoimista ja nopeusrajoitusmuutoksista järeämpiin hidasteisiin ja kiertoliittymiin. Työn tuloksista ja toimenpidetarpeista tiedotetaan työn valmistuttua loppuvuodesta 2020.

Yksittäisiin asukaskyselyn kommentteihin voi tutustua kartalta.

Liikenneturvallisuustyöryhmät koordinoimaan paikallista liikenneturvallisuustyötä

Liikenneturvallisuussuunnitelman aikana Paraisten kaupunkiin ja Kemiönsaaren kuntaan perustetaan poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Ensimmäiset järjestäytymiskokoukset pidettiin huhtikuussa ja varsinaisesti toiminta käynnistyy syksyllä.

Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on seurata kunnan liikenneturvallisuustilannetta ja suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä ideoida konkreettisia ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. Toiminnassa painottuvat liikennekasvatukseen ja viestintään liittyvät toimet, mutta työryhmä käsittelee myös liikenneympäristön turvallisuuteen liittyviä asioita (mm. kuntalaisaloitteita).

Nyt laadittavat liikenneturvallisuussuunnitelmat ohjaavat jatkossa työryhmän toimintaa ja työryhmät ovat myös vastuussa suunnitelmien seurannasta.

Onnettomuustarkastelut

Kemiönsaaren onnettomuustarkastelut (pdf, 1 Mt)

Paraisten onnettomuustarkastelut (pdf, 1 Mt)

Asukaskyselyyn liittyvät esitysaineistot

Kemiönsaaren asukaskyselyyn liittyvä esitysaineisto (pdf, 4 Mt)

Paraisten asukaskyselyyn liittyvä esitysaineisto (pdf, 12 Mt)

Lisätietoja

- Paraisten kaupunki: Matias Jensén, p. 044 358 5724 tai matias.jensen(at)pargas.fi
- Kemiönsaaren kunta: Juho Hiltunen, p. 040 670 0226 tai jonas.pomren(at)kimitoon.fi
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: Jaakko Klang, p. 040 082 4207 tai jaakko.klang(at)ely-keskus.fi
- Ramboll Finland Oy: Mikko Lautala, p. 040 528 7909 tai mikko.lautala(at)ramboll.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)