Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Pohjois-Savon ELY-keskuksen palveluihin ja toimintaan (Pohjois-Savo)

Viime vuonna toteutetun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset kertovat asiakkaiden tyytyväisyyden Pohjois-Savon ELY-keskuksen palveluihin lisääntyneen edellisvuodesta. Tyytyväisyys on valtakunnallisessakin vertailussa korkealla tasolla. Pohjois-Savon ELY-keskuksen osalta kysely on toteutettu maaseutuohjelman rahoitus- ja maksatuspalveluista.

Ruokavirasto teetti alkuvuodesta myös asiakastyytyväisyyskyselyn, joka koski maataloustukivalvontaa. Kyselyn tulosten mukaan Pohjois-Savon tilatukiasiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä valvojien toimintaan.

Pohjois-Savossa ollaan tyytyväisiä maaseutuohjelman rahoitus- ja maksatuspalveluihin

Palvelutyytyväisyyskyselyn 2018 tulosten perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä ELY-keskusten palveluihin. Valtakunnallisten yhteenvetotulosten mukaan ELY-keskusten asiakkailta saamien "palvelu kokonaisuudessaan" tyytyväisyysarvosanojen valtakunnallinen keskiarvo vuonna 2018 oli 4,16 (asteikko 1-5)." Vastaajia kyselyssä oli 4821 henkilöä. Kyselyssä arvioitavia palvelukokonaisuuksia olivat rahoitus-, maksatus, lupa- ja valvontapalvelut. Lisäksi arvioitaviin palveluihin sisältyivät yritysten kehittämispalvelut.

Pohjois-Savon ELY-keskus on toteuttanut palvelutyytyväisyyskyselyä maaseutuohjelman rahoitus- ja maksatuspalveluista. Pohjois-Savossa asiakkaiden tyytyväisyys näihin palveluihin oli viime vuonna 4.49. Tyytyväisyys lisääntyi edellisestä vuodesta (v. 2017 tyytyväisyys oli 4,28).  Vastaajia oli 47 henkilöä. Valtakunnallisesti maksatuspalveluiden kokonaistyytyväisyys on pysynyt käytännössä ennallaan 4,02 (4,01 / 2017). Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen asiakkaat ovat siis selkeästi valtakunnallista keskiarvoa tyytyväisempiä saamaansa palveluun.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen asiakkuuspäällikkö Terhi Nissisen mukaan tulokset kertovat, että olemme onnistuneet asiakkaiden palvelussa. - Asiakkaiden tyytyväisyys on vain parantunut ELY-keskuksen yhdeksän toimintavuoden aikana, joten se kertonee, että olemme onnistuneet trimmaamaan toimintamme hyvälle mallille. Jatkamme palveluidemme kehittämistä edelleen ja hyödynnämme kyselyiden tulokset tässä työssä, Nissinen kertoo asiakkuustavoitteista.

Pohjoissavolaiset viljelijät saavat Suomen ystävällisintä ja asiallisinta palvelua tilatukivalvonnoissa

Ruokavirasto toteuttaa kahden vuoden välein maataloustukivalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn. Tammikuussa toteutetussa selvityksessä kohteena olivat pinta-alaperusteisten tukien tai eläintukien valvonnan kohteet v. 2018. Kyselyn tulosten mukaan Pohjois-Savon tilatukiasiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä valvojien toimintaan.

Pohjois-Savon tulokset olivat kokonaisuutena valtakunnan kärkitasoa.  Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Juha Kaipiainen kertoo, että Pohjois-Savo sijoittui valvontakäyntien kokonaisarvosanalla mitattuna valtakunnan kakkoseksi.  - Tulokset olivat maan parhaita tarkastajien käyttäytymisen asiallisuudessa, ystävällisyydessä sekä asiakaslähtöisyydessä, Kaipiainen iloitsee tuloksista.

Kysely lähetettiin valtakunnallisesti 2 700 viljelijälle, joiden tilalla on viime vuonna tehty pinta-alaperusteisten tukien tai eläintukien valvonta. Kyselyssä selvitettiin viljelijöiden kokemuksia tukien hakemisesta ja valvonnasta.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 692
Asiakkuuspäällikkö Terhi Nissinen, terhi.nissinen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 748

 


Alueellista tietoa