Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palveluihin (Kaakkois-Suomi)

ELY-keskusten palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset vuodelta 2019 on julkaistu. Asiakkaat ovat kokonaisuutena tarkasteltuna erittäin tyytyväisiä ELY-keskuksilta ja KEHA-keskukselta saamiinsa rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalveluihin sekä yritysten kehittämispalveluihin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen osalta tulokset ovat erittäin hyviä ja lähes kaikilla osa-alueilla tulokset nousivat vielä edellisvuodesta.

Kaakkois-Suomen osalta kokonaistyytyväisyys oli 4,45 (asteikolla 1-5). Tulos oli kaikista ELYistä toiseksi parhain ja paras kolmen vastuualueen ELYjen joukosta.

Vuoden 2019 aikana ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelutyytyväisyyskyselyihin saatiin yhteensä 4890 vastausta. Kaakkois-Suomessa vastaajia oli yhteensä 138 kappaletta.

Rahoituksen osalta asiakkaiden tyytyväisyys palveluun kokonaisuudessaan oli 4,33 (asteikolla 1-5) ja maksatuksen osalta 4,49. Valvonnassa asiakkaiden tyytyväisyys palveluun kokonaisuudessaan oli 4,42 ja luomuvalvonnassa 4,56.

Erityisen tyytyväisiä asiakkaamme olivat kaikkien palvelujen osalta edellisten vuosien tapaan asiantuntijoiden ystävällisyyteen ja asiantuntemukseen. Myös päätöksen perusteluihin ja annettuun neuvontaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Tyytymättömyyttä aiheuttavina tekijöinä palautteissa nostetaan esille puutteet sähköisten palvelujen käytettävyydessä. Myös sähköisen asioinnin ohjeistukseen kaivataan parannuksia.


Kuva: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kaikkien palveluiden asiakastyytyväisyyden kehitys 2017 - 2019

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palvelukyky on erittäin hyvällä tasolla ja osaaminen laaja-alaista. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään edelleen palveluprosessien kehittämisessä ja asiakastyytyväisyyden säilyttämisessä vähintään nykyisellä tasolla. 

Lisätietoja:

Johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 147, satu.m.makela@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)