Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Hämeen ELY-keskuksen palveluihin (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

ELY-keskusten palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset vuodelta 2018 on julkaistu. Tulokset kertovat, että asiakkaat kokevat olevansa tyytyväisiä ELY-keskuksilta ja KEHA-keskukselta saamiinsa rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalveluihin sekä yritysten kehittämispalveluihin. Hämeen ELY-keskuksen osalta tulokset olivat erittäin hyviä ja kokonaistyytyväisyyden osalta tulos nousi edelliseen vuoteen nähden.

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Hämeen ELY-keskuksen palveluihin oli 4,3 (asteikolla 1-5) kasvaen hieman edellisestä vuodesta. Erityisen tyytyväisiä oltiin kaikissa palveluissa edellisten vuosien tapaan asiantuntijoiden ystävällisyyteen, asiantuntemukseen sekä annettuun neuvontaan. 

Kokonaisuutena arvioituna tuloksia voidaan pitää erinomaisina. ELY-keskusten palveluiden ja asiakastyön laatu on onnistuttu pitämään erinomaisena huolimatta meneillään olevista ja jo toteutuneista merkittävistä muutoksista sekä niiden aiheuttamasta kuormituksesta organisaatiolle. Pitkän aikavälin panostukset asiakaspalveluun ja henkilöstön vahva ammattitaito näkyvät palvelutyytyväisyystulosten positiivisena kehityksenä

"Vaikka vuoden 2018 toimintaa on voimakkaasti sävyttänyt maakuntauudistuksen valmistelu, on Hämeen ELY-keskus pystynyt pitämään palvelu- ja toimintakykynsä hyvällä tasolla. Tämä on ennen kaikkea osoitus henkilöstömme vankasta ammattitaidosta ja asiakaspalveluasenteesta.", kiittelee Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Muilu.

Vuosittain julkaistava palvelutyytyväisyystutkimus on yksi ELY-keskuksen toiminnan kehittämisen lähtökohta. Valtakunnallisella tasolla jatketaan edelleen toimintaprosessien kehittämistä ja panostetaan erityisesti sähköisten palvelujen kehittämiseen, sillä asiakkailla on lupa edellyttää sujuvaa asiointia ELY-keskuksen kanssa. Hämeessä kiinnitämme tänä vuonna erityistä huomiota muun muassa alueellisen yhteistyön vahvistamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näillä kehittämistoimilla pyritään parantamaan entisestään myös asiakkaiden palvelukokemusta.

ELY-keskusten palvelukyky on erittäin hyvällä tasolla ja osaaminen laajaa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään edelleen palveluprosessien kehittämisessä ja asiakastyytyväisyyden säilyttämisessä vähintään nykyisellä tasolla.  

Myös Hämeen TE-toimiston asiakastyytyväisyys kasvoi sekä työnantaja- (4,16) että työnhakija-asiakkaiden (3,84) osalta edelliseen vuoteen nähden. TE-toimiston asiakastyytyväisyyttä seurataan erillisellä neljä kertaa vuodessa toteutettavalla palvelutyytyväisyyskyselyllä.

 

Lisätietoja

Tommi Muilu, ylijohtaja, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206

Teea Lyytikäinen, yksikön päällikkö, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 160

Eija Mannisenmäki, johtaja, Hämeen TE-toimisto, puh. 0295 041 840

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Alueellista tietoa