Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Asiakaslähtöisten palvelujen taustalla on hallinnonalojen välinen yhteistyö

ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämisohjelma Iskukykyiset Palvelut (IPA) on päättynyt. Iskukykyiset Palvelut (IPA) -ohjelman tavoitteena oli digitalisoidut ja asiakaslähtöiset palvelut sekä eri hallinnonalojen sujuva yhteistyö palvelujen tuottamisessa. Ohjelman suositukset julkisten palvelujen kehittämiseksi jatkossa on koottu kahteen raporttiin:

Ohjelman yleisesittelyyn on koottu ohjelman onnistumiset ja haasteet, otteet tärkeimmistä projekteista sekä yleiset suositukset palvelujen kehittämiseen jatkossa:

Ohjelman loppuraportoinnin yhteydessä tuotettiin video, jossa ohjelmassa eri rooleissa mukana olleet kertovat omin sanoin, mikä ohjelmassa oli onnistunutta ja mitä olisi voitu tehdä paremmin.

Vuosina 2018-2019 toteutettiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen palvelujen kehittämisohjelma osana suunnitelmallista toiminnan kehittämistä. Kehittäminen alkoi vuonna 2013 Iskukykyinen ELY-keskus -ohjelmalla ja jatkui vuosina 2015-2019 uusilla Iskukyky-ohjelmilla. Kehittämisohjelmien yhteisenä tavoitteena oli palvelujen tason ja laadun säilyttäminen toimintamenomäärärahojen pienentyessä. IPA-ohjelman ja sitä edeltäneiden yhteisten kehittämisohjelmien aikana ELY-keskusten toimintamenomäärärahat ovat pienentyneet, mutta palvelujen laatu asiakkailta ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella on parantunut tai säilynyt ennallaan.