Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Arviointia ja sopimista (Etelä-Savon ELY-keskus)

Miten arvioida nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen onnistumista maakunnan tavoitteiden näkökulmasta? Arviointi vaatii pitkäjänteistä työtä, mikä on aloitettu Etelä-Savossa opinnäytetyön sysäyksestä. Tammikuussa hyväksytyt maakunnan tavoitteet tarkoittavat sitä, että tavoitteisiin pääsyä on tarpeellista myös arvioida monin eri tavoin järjestelmällisesti. Myös nuoret ovat olleet pohtimassa asiaa ja antamassa arvokkaita kantojaan, miten asia voidaan ratkaista mahdollisimman helposti ja läpinäkyvästi. Esimerkiksi nuorisotakuussa korostuu varsinkin nuorten näkökulmasta itsenäinen elämä ja sen mukana sitten koulutus- ja työpaikka sekä opinnoissa ja työssä kehittyminen.

Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä sekä esimerkiksi ELO-pellot ja Nuorten pellot ovat työstäneet kevään aikana niitä asioita, joiden avulla maakunnan tavoitteet saadaan konkretisoitumaan. Kesän jälkeen jatkuukin kirjallinen sopiminen kunkin toimijan yhteistyön laadusta ja roolista elinikäisessä oppimisessa ja nuorisotakuussa. Kaikenikäisten ohjauspalvelut ja nuorten Olkkari-tyyppinen matalan kynnyksen ohjaus ovat myös työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tärkeimpiä kehittämisen kohteita tällä rakennerahastokaudella. Paikallisesti kunnat, yritykset, oppilaitokset, viranomaiset ja järjestöt ovat ottaneet hyvin vastuuta yhdessä tekemisestä Etelä-Savossa.

Matalan kynnyksen ohjausta 

Yksi konkreettisimmista yhdessä tehtävistä asioista onkin ns. ohjaamon luominen niin, että kaikenikäiset voivat saada palveluja oppimiseen ja ohjaukseen tieto- ja neuvontapalveluineen. Valtakunnallisesti ollaan pikku hiljaa luomassa erilaisia sähköisiä palveluita, joita hyödynnetään paikallisesti. Maakunnissa vastaavasti tarvitaan palveluja lähelle eli käytännössä jokaisessa kunnassa tulisi olemaan jonkintyyppinen ns. ohjaamo kaikenikäisille ja erityisesti nuorille oma kokonaisuutensa.

Kesän jälkeen alkaakin tärkeä vaihe siinä, miten saamme sovittua yhdessä tekemisestä. Asiaa on pohjustettu yhteisessä nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmässä tammikuussa sekä ELO-ryhmien ja nuorisotakuun neuvottelukunnan kokouksissa keväällä ja lisäksi haettu ELO-pelloista ja Nuorten pelloista käytännön ruohonjuuritason pulmia, joita sovittavalla yhteistyöllä voidaan ratkoa. Myös toukokuun alussa järjestimme kaksi koulutustilaisuutta (Vastuumme tulevaisuudesta – tulevaisuussuuntauneen ohjauksen pajapäivä ja Tenho-hankkeen seminaari Mistä uutta kasvua Etelä-Savoon?) tulevaisuuden megatrendeistä, joihin vaikuttamalla voimme luoda elinvoimaisempaa maakuntaa. Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen tiedot ja menetelmät ovat tärkeitä siinä, kuinka pystymme hyödyntämään arkityössä tulevaisuusajattelua vaikkapa taiteen keinoin ja erilaisin pedagogisin menetelmin kuten peleinä ja toiminnallisina tehtäväkokonaisuuksina. On hyvä tuulettaa aikuisten omia käsityksiä tulevaisuudesta ja samalla saada myös eväitä esimerkiksi nuorten ohjaamiseen.

Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunnassa Juvalla 23.4.2014 pohdittiin mm. sitä,
millä keinoin arvioida nuorisotakuuta.

Teksti ja kuva: Tuija Toivakainen


Alueellista tietoa