Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Arvinsalmen ja Hanhivirran lauttapaikkojen rantarakenteet peruskorjataan Liperissä ja Enonkoskella, rakennustöistä häiriöitä tieliikenteeseen (Pohjois-Savo, Etelä-Savo)

Maanteillä 482 Arvinsalmen lauttapaikalla Liperissä ja maantiellä 471 Hanhivirran lauttapaikalla Enonkoskella ajalla toteutetaan lauttarantojen peruskorjausurakka. Urakka-aika on Arvinsalmessa 1.5.2020-31.7.2020 ja Hanhivirrassa 1.8.-31.10.2020. Urakan toimenpiteillä mahdollistetaan suuremman lossikaluston käyttöönotto lauttapaikoilla. Vanhat maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta-/tieliikenteeseen.

Liikennejärjestelyt

Töiden aikana lauttapaikoilla liikenne ohjataan kiertoteille tilapäisten elementtimaatukien avulla. Muuttuvien liikennejärjestelyjen vuoksi kehotamme tienkäyttäjiä tarkkaavaisuuteen. Osa töistä on meluavaa. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin.

Urakan aikana liikennekatkoksia esiintyy lauttapaikoilla arkipäivisin maanantaista-torstaihin kello 06:00–21:00 välisenä aikana. Kunkin yksittäisen katkon enimmäiskesto on rajoitettu 60 minuuttiin ja päivää kohden katkoja saa olla enintään kolme kappaletta. Yksittäisten liikennekatkojen väli on vähintään 2 tuntia, jotta mahdollinen liikenneruuhka saadaan purettua. Arkipäivisin maanantaista torstaihin kello 21:00–06:00 välisenä aikana liikenteen katkaiseminen kokonaan on mahdollista, kuitenkin niin, että hälytysajoneuvoliikenne voidaan tarvittaessa hoitaa lauttapaikalla. Urakan aikana saattaa esiintyä tilapäisesti myös muita katkoja lautta- ja tieliikenteeseen. Urakkaan liittyviä töitä ei tehdä lainkaan perjantain kello 17.00 ja maanantain kello 06.00 välisenä aikana, jotta liikennettä ei häiritä ruuhkaisimpina ajankohtina.

Liikennekatkoista tiedottaminen

TMFG:n tieliikennekeskus tiedottaa urakan aikaisista liikenteen katkoista. Urakoitsija ilmoittaa liikenteen katkoista myös kohdennetusti halukkaille sähköpostitse. Lyhyistä enintään 1 tunnin liikennekatkoista tiedotetaan 1-2 vrk etukäteen. Pidemmistä yöaikaisista liikennekatkoista tiedotetaan 3-4 vrk etukäteen. Jos haluat mukaan sähköpostijakelulistalle, listalle voi ilmoittautua urakoitsijana toimivan Savon Kuljetus Oy:n työpäällikölle Sakari Vesalle osoitteeseen sakari.vesa@savonkuljetus.fi

Uusien maatukien rakentaminen

Lauttapaikkojen maatuet peruskorjataan ja korotetaan. Nykyiset maatuet ovat erittäin huonossa kunnossa ja liian matalia muuttuvan lauttakaluston tarpeisiin. Urakka-aika on Arvinsalmessa 1.5.2020-31.7.2020 ja Hanhivirrassa 1.8.-31.10.2020. Lisäksi urakassa siirretään Arvinsalmen Liperin puoleisen rannan aallonmurtajaa, isomman lautan liikenteen mahdollistamiseksi ja rakennetaan Hanhivirran lauttapaikan varalossille rantautumispaikka. Maatukien korjauksen valmistuttua, kiertotiet puretaan ja lauttapaikan kalturit kiinnitetään uusiin maatukiin. Lauttapaikalla suoritetaan myös pienimuotoisia ruoppaus- ja pengerrystöitä urakkaan liittyen.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tieinsinööri Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791

- Savon Kuljetus Oy: työpäällikkö Sakari Vesa, p. 044 727 2656

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)