Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Arolammin eritasoliittymän rakentaminen alkaa Riihimäellä (Uudenmaan ELY-keskus)   

Valtatie 3:lle, Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän väliin rakennettava Arolammin eritasoliittymä muodostaa uuden yhteyden valtatie 3:lle Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta.

Hankkeessa valtatie 3:lle rakennetaan uusi eritasoliittymä. Valtatien ylittävän Meijerintien ja ramppien liittymiin rakennetaan pisaraliittymät. Rinnakkaistienä toimivaa Hämeenlinnantietä (maantie 130) siirretään idemmäksi eritasoliittymän kohdalla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan uutta kevyen liikenteen väylästöä sekä alikulkusilta.

Uusi eritasoliittymä muodostaa sujuvan yhteyden valtatie 3:lle ja parantaa merkittävästi nykyisen teollisuusalueen liikennettä. Kun teollisuusalueen raskas liikenne ohjautuu yhä enemmän valtatielle, katuverkko kuormittuu vähemmän ja liikenneturvallisuus paranee.  Aiempaa sujuvammat yhteydet luovat myös mahdollisuuksia uusien teollisuus- ja asuinalueiden käyttöönottoon.

Eritasoliittymän rakennustyöt aloitetaan kesällä 2015 ja työ valmistuu lokakuun 2016 loppuun mennessä. Urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy, joka vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta.

Eritasoliittymään rakennettava uusi risteyssilta aiheuttaa jonkin verran haittaa valtatien 3:n liikenteelle. Sillan rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaisesti tänä vuonna heinäkuussa. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen, kun aikataulu tarkentuu.

Arolammin eritasoliittymä toteutetaan Liikenneviraston, Riihimäen kaupungin ja Valio Oy:n yhteisrahoitteisena hankkeena. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

 

Lisätietoja:

  • Urakoitsijan projektipäällikkö Petri Ketonen, Kreate Oy, 0400 518184, petri.ketonen@kreate.fi
  • Tilaajan projektipäällikkö Tapani Miettinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 029 502 1312, tapani.miettinen@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa