Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Anne Jortikasta Satakunnan ELY-keskuksen strategiapäällikkö (Satakunta)

Satakunnan ELY-keskuksen kehittämispäällikkönä pitkään toiminut Anne Jortikka on nimitetty strategiapäälliköksi 1.9.2021 alkaen. Strategiapäällikkö tukee ELY-keskuksen johtoa strategisessa johtamisessa ja aluekehitystyössä. Tärkeä osa Annen uutta tehtävää on myös ELY-keskusten valtakunnallinen kehittämistyö.

Anne kertoo ottavansa tehtävän vastaan innostuneena, tehtävä on mielenkiintoinen ja haastava. ELY-keskuksella on valtionhallinnon alueellisena toimijana valtava tehtäväkenttä elinkeinoihin, työllisyyteen ja maaseutuun liityvissä toimeenpano- ja kehittämistehtävissä.

- ELY-keskuksen strategisten tavoitteiden lisäksi toivon, että pystymme tuomaan ELY-keskuksen roolia myös aluekehittäjänä paremmin esiin, sillä se jos jokin on vaikuttamista siihen, että meidän kaikkien Satakunnan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen Satakunta on elinvoimainen, houkutteleva, turvallinen ja viihtyisä paikka elää.

Anne korostaa asiakaskokemuksen tavoitetta "asiakkaan kokemus vastaa hänen odotuksiaan".

- ELY-keskus lupaa asiakkaalle asiantuntevaa ja helppoa asiointia ja se lupaus meidän on lunastettava joka päivä. Asiakkaiden edessä on oltava nöyrä. ELY-keskus on olemassa ennen kaikkea asiakkaita varten ja siksi meidän on kehitettävä omaa toimintaamme ja palvelujamme jatkuvasti. Asiakastyössä meillä on erittäin osaava, innostunut ja asiantunteva henkilöstö.

Keskustelussa nousee esiin myös yhdessä tekemisen tärkeys. ELY-keskus on vahvasti verkottunut toimija, joka tekee yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa, niin viranomaistahojen, palveluntarjoajien kuin muiden sidosryhmien kanssa.

- Haluamme kehittää yhteistyötä ja olla luotettava kumppani. ELY-keskus toimii suunnan näyttäjänä. Ennakointi on osa ELY-keskusten toimintaa ja toimintaympäristö on muutoksessa koko ajan.

- Tällä hetkellä ELY-keskusten rooli ilmastonmuutosasioissa on korostumassa ja se tulee olemaan läpileikkaava teema kaikessa toiminnassamme. Teema on valtavan iso ja tärkeä ja se tuo meille myös paljon uutta haastetta.

Koulutukseltaan Anne on kauppatieteiden maisteri. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi hän opiskeli työn ohella. Taskussa on myös ammattiopettajan tutkinto, johdon työnohjaajan, ammatillisten aineiden opettajan ja johtamisen erikoisammatti -tutkinnot. Pitkään Satakunnan ELO-ryhmää (elinikäisen ohjauksen alueellinen ohjaus- ja yhteistyöryhmä) vetänyt Anne on elävä esimerkki elinikäisen tai jatkuvan oppimisen haasteeseen tarttumisesta, kumpikin kovin akuutteja aiheita työelämässä tällä hetkellä.

- Kolme tutkinnoistani olen suorittanut Satakunnassa meidän omissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa. Olen halunnut hyödyntää oman maakuntamme koulutusmahdollisuuksia.

Annen luotsaama johdon tuki -yksikkö vastaa strategia- ja aluekehitystyön lisäksi myös ELY-keskuksen tulossopimusvalmistelusta, työmarkkinatiedon tuottamisesta, oikeudellisista palveluista sekä viestinnän, yritys- ja kansainvälistymispalvelujen koordinoinnista ja kehittämisestä.

ELY-keskus toivottaa Annelle onnea ja menestystä vaativaan tehtävään!