Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ammattikuljettajien tyytyväisyys maanteiden kuntoon parani (Pirkanmaa)

Kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella ammattikuljettajien tyytyväisyys maanteiden kesäolosuhteisiin parani edelliskesään verrattuna.

Yksityishenkilöidenkin kokonaistyytyväisyys oli hieman edellisvuotta parempi, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Yleisesti arvosanat ovat kuitenkin edelleen varsin alhaisia: Tyytyväisyys maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan sai yksityishenkilöiltä arvosanan 2,95 asteikolla 1–5 ja ammattiautoilijoilta arvosanan 2,85.

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys yksittäisiin osa-alueisiin oli myös pysynyt kauttaaltaan edellisvuoden tulosten tasolla. Ammattikuljettajien antamat arvosanat olivat pääsääntöisesti lähempänä edellisvuoden tasoa kuin kokonaistyytyväisyys. Muista tuloksista poiketen ammattiautoilijoiden kyselyssä pääteiden päällysteiden kunnon katsottiin jopa heikentyneen edellisvuoteen verrattuna.

Korjausvelkarahoituksen ansiosta tänä kesänä pystyttiin korjaamaan teitä hieman edellisvuosia enemmän, mutta tämänkin kesän korjausmäärällä saatiin vasta kunnon heikkeneminen pysäytettyä. Edelleen esimerkiksi päällysteiden korjaamisessa joudutaan turvautumaan usein paikkauksiin, mikä ei luonnollisestikaan ole tienkäyttäjille mieleinen ratkaisu. Ammattiautoilijoiden arvosanaa nostaa luultavasti se, että korjausvelkarahaa kohdennettaessa kysyttiin elinkeinoelämältä ja kuljetusalalta ehdotuksia korjauskohteiksi ja sen vuoksi juuri heille tärkeitä kohteita pystyttiin korjaamaan.


Alueellista tietoa