Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Hämeen ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä kasvussa myös Hämeessä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen tuoreimman ammattibarometrin mukaan työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on hieman kasvanut edellisiin arvioihin verrattuna. Lisäksi niiden ammattien määrä, joissa on paljon pulaa hakijoista, on kasvussa. Tiedot perustuvat Hämeen TE-toimistossa helmi-maaliskuussa tehtyyn arvioon noin 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta seuraavaksi puoleksi vuodeksi eteenpäin. Arvio tehtiin samanaikaisesti myös muissa Suomen TE-toimistoissa.

Tarkastelussa olleista ammateista 47 arvioitiin Hämeen tasolla ammateiksi, joissa kärsitään työvoimapulasta. Edellisessä arviossa ammatteja oli 44. Työvoimapulaa on edelleen havaittavissa varsinkin teollisuuden aloilla, rakentamisessa ja sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla, mutta myös muissa ammateissa. Hämeen tasolla ammatteja, joissa on paljon pulaa hakijoista, ovat sosiaalityön erityisasiantuntijat, konetekniikan erityisasiantuntijat, rakennusinsinööri, yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, kuulontutkijat ja puheterapeutit, betonirakentajat ja raudoittajat, sähkö- ja automaatioinsinööri, elektroniikan erityisasiantuntijat, koneenasettajat ja koneistajat, kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät sekä rakennusalan työnjohtajat. Muita ammatteja Hämeen top 15-listalla ovat sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, toimisto- ja laitossiivoojat sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät. Lähes kaikki Hämeen top 15-listalla olevat ammatit olivat ns. pula-ammatteja jo edellisissä arvioissa. Uutena ammattina listalle nousivat elektroniikan erityisasiantuntijat.

Useissa ammateissa arvioitu työmarkkinatilanne vaihtelee seutukunnittain. Konetekniikan erityisasiantuntijoista, koneenasettajista ja koneistajista sekä psykologeista on pulaa kaikissa Hämeen seutukunnissa. Eniten työvoimapula-ammatteja arvoitiin olevan Lahden ja vähiten Riihimäen seutukunnassa.

Arvioitaessa työmarkkinoiden kehitystä seuraavan puolen vuoden aikana kysynnän arvioidaan Hämeen tasolla kasvavan 11 ammatissa. Osassa ammatteja on myös työvoiman saatavuusongelmia, joten ongelmat eivät ole helpottamassa. Työvoiman kysynnän arvioidaan kasvavan muun muassa seuraavissa ammateissa: lähihoitajat, sähkö- ja automaatioinsinööri, elektroniikan erityisasiantuntijat, kioski- ja torimyyjät, puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja –työntekijät, kivenhakkaajat ja –leikkaajat, betonirakentajat ja raudoittajat, hitsaajat ja kaasuleikkaajat sekä maansiirtokoneiden ym. kuljettajat.

Ylitarjontaa arvioitiin olevan 21 ammatissa. Ylitarjontaa on eniten yleissihteerin ammatissa. Seuraavina listalla löytyvät muun muassa mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat, elektroniikka- ja automaatioasentajat ja korjaajat, tuote- ja vaatesuunnittelijat, graafiset ja multimediasuunnittelijat, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat, kirjastonhoitajat ja informaatikot, laborantit ym., johdon sihteerit ja osastosihteerit, toimistosihteerit (terveydenhuolto), käytön tukihenkilöt, pankki- ym. toimihenkilöt, matkatoimistovirkailijat ja kirjastotyöntekijät.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään syksyllä 2019. Viimeisimmät ammattibarometriarviot löytyvät kokonaisuudessaan niin koko maata, Hämettä kuin muita alueita koskien seutukuntatasolla osoitteesta www.ammattibarometri.fi.

 

Lisätietoja:     

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto: Mari Pöysti puh. 0295 041 717 (Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnat)

Hämeen ELY-keskus: Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa