Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Alueelliset kehitysnäkymät: Hyvä vire Satakunnan talous- ja työllisyyskehityksessä jatkuu (Satakunta)

Satakunnan talouden ja työllisyyden nousujohteinen kehitys on jatkunut jo parin vuoden ajan. Teknologiateollisuuden kasvun myötä virinnyt positiivinen rakennemuutos on luonut kasvumahdollisuuksia teollisuuden ja rakentamisen lisäksi myös kaupalle ja muille palveluelinkeinoille. Kevään 2019 Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan Satakunnan elinkeinoelämän kehityksen ennakoidaan jatkavan kasvu-uralla vielä lähitulevaisuudessa. Myös työttömyyden arvioidaan edelleen alenevan, vaikkakin laskuvauhti on selvästi hidastumassa.

Elinkeinoelämän tilanteen arvioidaan Satakunnassa edelleen jonkin verran paranevan seuraavan vuoden aikana. Laivanrakennuksessa Rauma Marine Constructions Oy:llä on tällä hetkellä vahva tilauskanta varmistuneiden laivatilausten ansioista. Vahvoja kasvuodotuksia on myös automaatio- ja robotiikka-alalla. Rakennusalan huippusuhdanne alkaa olla ohi, mutta muuten muiden toimialojen tilanne ja näkymät ovat varsin tasaiset.

TE-toimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt aiemmasta ja se on näkynyt myös työttömyyden alenemisen hidastumisena. Toisaalta monilla aloilla työvoiman kysyntä näyttää jatkuvan varsin hyvänä, minkä arvioidaan pitävän koko maakunnan työllisyyskehityksen positiivisena seuraavan vuoden aikana. Lähiajan työllisyyskehitykseen on tosin vaikutusta myös sillä, kuinka hyvin Venatorilta ja Kankaanpää Worksilta irtisanottujen työllistyminen tai koulutukseen sijoittuminen onnistuu.

Osaavan työvoiman saatavuus ei näytä helpottuvan jatkossakaan. Teollisuudessa, rakentamisessa sekä terveydenhuollossa ja sosiaalialalla etenkin korkeasti koulutettujen osaajien kohdalla on työvoiman saatavuusongelmia koko Satakunnassa. Lisäksi Rauman seudulla on pulaa kone- ja metallialan ammattilaisista, kuten hitsaajista ja kaasuleikkaajista.

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Marja Karvonen, puh. 0295 022 111

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2019 -raportti löytyy verkosta osoitteessa https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat tai suoraan tästä linkistä.

Alueelliset arviot talouden ja työllisyyden kehityksestä kootaan ELY-keskusten johdolla kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä TE-toimiston ja muiden alueen kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Rauman seudun kunnat, Pohjois-Satakunnan kunnat, Prizztech Oy, Finnvera Oyj:n Lounais-Suomen alue, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakunnan Teknologiateollisuus ry, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä alueen oppilaitoksista WinNova, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.


Alueellista tietoa