Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Aika hakea rakennusperinnön hoitoon osoitettuja avustuksia (Pohjalaismaakunnat)

Vuoden 2017 ELY-keskusten harkinnanvaraiset valtionavustukset rakennusperinnön sekä saariston ympäristönhoitoon ovat haettavissa 17.10.-30.11.2016 ja Museoviraston entistämisavustukset ovat haettavissa 30.10.2016 saakka.

ELY-keskusten rakennusperintöavustukset on tarkoitettu rakennusten sekä rakennettujen ympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämistä tukeviin toimenpiteisiin. Avustusten myöntöperusteina ovat kohteiden rakennus- ja kulttuurihistorialliset sekä miljööarvot.

Museoviraston entistämisavustukset kohdistetaan ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittävien rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Kohteiden ei kuitenkaan tarvitse olla välttämättä kaavalla tai erityislailla suojeltuja.

Tarkempia ohjeita ELY-keskusten avustuksista löytyy osoitteesta: http://www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset  

Lisätietoja juhani.hallasmaa@ely-keskus.fi  gsm +358 295 027 458

Museoviraston avustuksista osoitteesta:

http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset

Yleistä avustus- ja korjaustietoa löytyy mm. ympäristöministeriön ja Museoviraston sivustolta:

http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI


Alueellista tietoa