Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Aiesopimus Keski-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä allekirjoitettiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Liikenneviraston, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen edustajat allekirjoittivat Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen Helsingissä 30.5.2013. Maakunnan kaikki 23 kuntaa ja Keski-Suomen kauppakamari ovat jo aiemmin allekirjoittaneet sopimuksen, joka on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. Aiesopimus on allekirjoittajatahojen yhteinen tahdonilmaus Keski-Suomen liikenteellisen kehittämisen peruslinjauksista ja tärkeimmistä edistettävistä liikennehankkeista.

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma koskee maakunnan sisäisiä liikennetarpeita sekä alueen asemaa osana valtakunnan liikennejärjestelmää ja kan­sainvälisiä yhteyksiä. Se ohjaa tarkempaa suunnittelua ja muodostaa yhteisesti so­vitut linjaukset siitä, miten Keski-Suomen tarpeet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon valtakunnal­lisessa liikennepolitiikassa ja liikennejärjestelmän kehittämisessä. Suunnitelmassa liikennekysymyksiä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta: ihmisten liikkumisen, elinkeinoelämän kilpailukyvyn sekä yhteistyön ja toimintamallien kannalta.

Aiesopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2013-2015 on kaikkiaan noin 40 kehittämiskokonaisuutta tai –kohdetta. Suurista liikennehankkeista keskeisin on Euroopan TEN-T –ydinverkkoon esitetyn Nelostien parantaminen välillä Jyväskylä-Oulu tärkeimpinä yksittäisinä kohteinaan moottoritie Kirri-Tikkakoski sekä tätä myöhemmin toteutettava moottoritien jatko-osuus Vaajakosken kohdalla. Kärjessä ovat myös vaiheittain toteuttamista vaativat Jyväskylä-Tampere –radan kaksiraiteistaminen sekä valtatien 9 parantaminen välillä Jyväskylä-Jämsä. Vähäliikenteisempien valta- ja kantateiden suunnitteluvalmiutta pyritään parantamaan ja niille kaavaillaan nopeammin toteutettavia ja mahdollisimman kustannustehokkaita toimenpiteitä.

Aiesopimuksessa on mukana useita joukkoliikenteen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. kuten esimerkiksi haja-asutusalueiden julkisen liikenteen turvaamiseen tähtäävä kutsujoukkoliikenteen suunnitteluhanke Sopimukseen sisältyy myös kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteitä sekä muita kehittämistoimia, jotka liittyvät liikenneväylien kuntoon, logistiikkaan, liikenneturvallisuuteen ja eri tahojen yhteistyön järjestämiseen.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus löytyvät Internet-osoitteesta http://www.keskisuomi.fi/ljs

 

 

 

 


Alueellista tietoa