Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valkoposkihanhia.

506 maatilalla on poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen ja ampumiseen satovahinkojen estämiseksi

Vuoden 2021 syksyllä 506 maatilalla on poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen ja ampumiseen satovahinkojen estämiseksi. Myönnetyt poikkeukset kattavat laajalti valkoposkihanhien keskeisen muuttoreitin peltoalueita itäisessä Suomessa. Poikkeusluvilla saa ampua yhteensä 15 725 valkoposkihanhea. 

Kullekin luvanhaltijalle on osoitettu henkilökohtainen kiintiö. Kiintiön suuruus on 20–40 valkoposkihanhea tilan peltoalasta riippuen. Syysmuuttokaudella poikkeusluvat ovat voimassa 20.8.–31.10. välisenä aikana. ELY-keskus valvoo maastossa poikkeuslupien käyttöä.

Valkoposkihanhi on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji, joten sen tappaminen tai häirintä ovat kiellettyjä ilman luonnonsuojelulain nojalla myönnettyä poikkeusta. Kyse on siis poikkeusluvalla myönnetystä tappamisesta, jolla pyritään estämään vakavaa vahinkoa. Valkoposkihanhi ei ole luokiteltu riistalajiksi, eikä näin ollen ole kyse metsästyksestä. Koska valkoposkihanhien ampuminen poikkeusluvilla ei ole metsästystä, siihen ei tarvita alueen metsästysoikeuden haltijan lupaa. Poikkeusluvat käsitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tavoitteena on tutkia syksyllä 2021 kuolettavasti ampumalla karkottamista yhtenä keinona karkottaa valkoposkihanhia viljelyalueilta. Luke on hakenut poikkeuslupaa tutkimuksen toteuttamiseen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Lue lisää:

Valkoposkihanhien karkottaminen ja ampuminen poikkeusluvilla mahdollista 20.8. alkaen, 19.8.2021 (ym.fi)