Innovaatioiden kaupallistaminen

Kehittämispalvelu pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen innovaatioita hyväksi käyttäen

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat innovaatioon pohjautuen luoda aktiivisesti uutta kasvavaa kansallista tai kansainvälistyvää liiketoimintaa ja/tai uudistaa tuote- ja palvelukonseptia. Yrityksen ei tarvitse omistaa oikeuksia keksintöön, vaan pyrkimyksenä voi olla esim. yksityishenkilön tekemän keksinnön hyödyntäminen.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tukea pk-yrityksen innovaatioiden kehittämiseen liittyvää strategista ajattelua, jotta yritys pystyy paremmin hyödyntämään innovaatioita ja muuttamaan ne kasvavaksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

  • Perehdytetään yritysjohtoa innovaatioiden kaupallistamiseen ja johtamiseen

  • Autetaan yritystä saamaan uusia toimintamahdollisuuksia ja hyödyntämään kansainvälisiä markkinoita innovatiivisten tuote- ja palveluideoiden kehittämisellä ja kaupallistamisella

  • Tarvittaessa tehdään korkean arvonlisän tuottamiseen liittyviä selvityksiä, mm. IPR:n ja tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset tai markkina-analyysit

Hinta

Hinta asiakkaalle on 30 € +alv /päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Yritysten kehittämispalvelut - hyvät eväät eteenpäin.

Muualla verkossa

Linkki: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Kaikki sujui niin ELY-keskuksen kuin asiantuntijan puolelta nopeasti ja asiantuntevasti. Ei mitään valittamista. ELY on erittäin yrittäjäystävällinen."