@EURESfin

Työpaikkasuomi -kielikoulutuksella investoit henkilöstöösi

Kuvituskuva: nainen nojaa seinään hymyillenTyöpaikkasuomi ja -ruotsi vastaa tämän päivän kansainvälistyvän työelämän tarpeisiin. Yrityskohtaisesti räätälöitävä kielikoulutus tarjoaa yrityksen ulkomaalaistaustaisille työntekijöille mahdollisuuden menestyä työssään suomen tai ruotsin kielellä. 

Koulutettavan työntekijän motivaatio ja osaaminen nousee kielitaidon karttuessa, mistä myös työnantaja hyötyy.

Koulutuksen aika, kesto, paikka ja toteutustapa sovitaan yrityksen tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkoulutuksena tai usean yrityksen muodostamalle verkostolle. Toteutus on mahdollista lähi- tai etäopetuksena, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kouluttajina toimivat kokeneet kielikoulutuksen ammattilaiset. Työpaikkasuomi on saatavilla valtakunnallisesti. Työpaikkaruotsi on saatavilla Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa. 

Työpaikkasuomi tai -ruotsi parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä suomen tai ruotsin kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa. Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijän ammatillista osaamista, työssä tarvittavan ammatillisen sanaston oppimista ja integroitumista työyhteisöön. Tavoiteltavasta kielitaidon tasosta sovitaan yksilöllisesti ja/tai ryhmäkohtaisesti. 

 

Työnantaja maksaa vain 30 – 50 % valmennusten ja koulutusten kokonaishinnasta. Loppuosuus on de minimis -tukea ja siitä vastaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR) -hanke.

Kouluttajien yhteystiedot alueittain

Asiakkaiden tarinoita:

Espoon kaupunki

Finvector

Ravintola Factory

Sykes

Tiesitkö, että

Koulutusta hankkineiden yritysten antama kokonaisarvosana koulutuksista 4.1.

(Koulutusten palautekysely, asteikko 1-5, tilanne 12/2018)

Materiaalit

Kouluttajien työkalupakista löytyy koulutuksen hankintaan tarvittava materiaali.

 

Työpaikkasuomi- tai ruotsi-koulutuksen esite

Workplace Finnish or Swedish -training broschure

Finska eller svenska på arbetsplatsen -utbildningar broschyr

 

Tietoa de minimis-säännöstä ja de minimis-ilmoitus (pdf).