Verkostossa tapahtuu

Lyhyesti EURES-palvelusta

EURES on eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka tarjoaa palvelujaan ympäri Euroopan. Toimintamme tähtäin on kirkas: saat osaavia työntekijöitä tai unelmien työpaikan. Etsimme sinulle sopivimmat ratkaisut verkostomme ja huippuasiantuntijoiden avulla.

  Lisää tuloksia ja vaikuttavuutta julkisille eurooppalaisen työnvälityksen palveluille

 

Teettämiemme tutkimusten mukaan julkisia eurooppalaisen työnvälityksen (EURES) palveluita ei tunneta suomalaisten työnantajien eikä työnhakijoiden keskuudessa juurikaan. Sen vuoksi myös palveluiden käyttäjien määrä on melko vähäinen. Palveluita käyttäneet pitävät niitä kuitenkin hyödyllisinä, tarpeellisina ja laadukkaina.

Me Työvoiman liikkuvuus Euroopassa (ESR)-hankkeessa suuntaamme kehittämistoimiamme vuosina 2017 - 2019 palvelujen markkinointiin, jotta työnantajat - ja samalla myös työnhakijat - tuntisivat niiden tuomat mahdollisuudet huomattavasti paremmin ja käyttäisivät näitä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia palveluita entistä enemmän. Samalla tuotekehitämme EURES-palveluita ja teemme kokeiluja uusista palveluista ja palvelumalleista. Tavoitteenamme on asiakkaiden tarpeisiin vastaavat joustavat ja räätälöitävät palvelut.

Haemme sekä rekrytoivia ja eurooppalaisesta työvoimasta kiinnostuneita työnantajia että yksityisiä palveluntuottajia kumppaneiksi kehittämään kanssamme palveluita, palveluvalikoimaa ja -prosesseja. Tarkoituksenamme on kehittämisrahoituksen päättyessä vuoden 2020 lokakuussa juurruttaa entistä asiakaslähtöisempi eurooppalaisen työnvälityksen palvelu vakiintuneeksi yksityisen ja julkisen yhteistyössä tuottamaksi palvelumalliksi.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa hanketta toteuttaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja osarahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja antaa projektipäällikkö Päivi Moilanen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

Yhteistyössä

Lyhyesti hankkeesta

Työ- ja elinkeinohallinto vahvistaa työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille tarkoitettuja eurooppalaisen liikkuvuuden palveluita vuosina 2014 – 2020 toteutettavalla Työvoiman liikkuvuus Euroopassa ESR-hankkeella.

Tärkeimpinä päämäärinä on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen.

Yritysten ja työnantajien on mahdollista saada jatkossa entistä paremmin kohdennettuja ja asiakaslähtöisesti tuotettuja palveluja.