EURES on eurooppalainen työnvälitysverkosto, joka tarjoaa palvelujaan ympäri Euroopan. Toimintamme tähtäin on kirkas: saat osaavia työntekijöitä tai unelmien työpaikan. Etsimme sinulle sopivimmat ratkaisut verkostomme ja huippuasiantuntijoiden avulla.

Työ- ja elinkeinohallinto vahvistaa työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille tarkoitettuja eurooppalaisen liikkuvuuden palveluita vuosina 2014 – 2020 toteutettavalla Työvoiman liikkuvuus Euroopassa ESR-hankkeella.

Tärkeimpinä päämäärinä on turvata osaavan työvoiman saatavuutta ja edistää työvoiman liikkuvuutta Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen.

TE-toimiston tarjoamia julkisia eurooppalaisen työnvälityksen palveluita (EURES) vahvistetaan lisäämällä valikoimaan työnantajille ja yrityksille suunnattuja kansainvälistä rekrytointia tukevia palveluita. Uudet palvelut kattavat lähtömaakoulutuksen, työpaikkasuomen ja -ruotsin, kansainvälisen työyhteisön valmennuksen työpaikalla ja ammattitaidon testauksen.

Yritysten ja työnantajien on mahdollista saada jatkossa entistä paremmin kohdennettuja ja asiakaslähtöisesti tuotettuja palveluja.

Palvelujen saatavuutta sekä henkilö- että yritysasiakkaille helpotetaan muun muassa mahdollistamalla rekrytointiin liittyvät online-tapahtumat, -messut ja haastattelut. Kansainvälisen liikkuvuuden palvelut tuodaan myös entistä enemmän sosiaaliseen mediaan.

TE-palvelujen henkilöstön osaamista tukea asiakkaita kansainvälisessä liikkuvuudessa vahvistetaan koulutusten, valmennusten, työpajojen ja verkostoitumisen avulla.

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanketta toteuttaa Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa ja tiiviissä yhteistyössä TE-toimistoissa toimivan kansallisen EURES-verkoston kanssa.

 

Yhteistyössä