Neuvonta

Ekokumppanit Oy, Tampereen kaupunki

Ekokumppanit Oy tarjoaa monipuolista neuvontaa ja asiantuntijatyötä, jonka avulla vastuullinen elämä, valinnat ja toiminta ovat helpompia toteuttaa. Pääkohderyhmänä ovat kuluttajat, mutta osa palveluista on suunnattu asunto-osakeyhtiöille ja julkisille toimijoille, kuten kunnille. Ekokumppanit tarjoaa mm. asumisen, rakentamisen ja remontoinnin sekä materiaalitehokkuuden neuvontapalveluja.

Kuluttajille on biotaloutta tukevia tuotteita, jotka liittyvät asumiseen, rakentamiseen, remontointiin ja lähimatkailuun. Kunnille tarjottavat palvelut liittyvät kuntien oman vastuullisen toiminnan kehittämiseen ja toisaalta kuntalaisille tarjottaviin palveluihin, tutustutamme esimerkiksi retkien avulla kuntalaisia lähiluonnon tarjoamiin ekosysteemipalveluihin.

Yhteistyömahdollisuuksia löytyy esimerkiksi Ekokumppanien toteuttamien hankkeiden ja projektien yhteydessä. Yhteistyö on tärkeä osa projektitoteutusta ja merkitys korostuu jatkossa entisestään.

Ekokumppanit on osa kansallista neuvontaverkostoa, ks. Motiva www.motiva.fi

www.ekokumppanit.fi

www.tampere.fi

suvi.holm(at)tampere.fi, matti.pollari(at)tampere.fi


Kuva: Harri Helin / Ekokumppanit


Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Pirkanmaan ELY-keskus tarjoaa bio- ja kiertotalouden neuvontapalveluja erityisesti materiaalien uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen toteutumiseksi jätehuollossa ja lietteiden hyödyntämisessä. ELY-keskus voi myös olla mukana bio- ja kiertotaloutta edistävissä projekteissa ja verkottamassa toimijoita. ELY-keskuksessa on myös ympäristöön ja luontoon liittyvän lainsäädännön sekä maankäytön osaamista, ja voi ennakollisen neuvonnan avulla sujuvoittaa niin maankäytöllisten kuin ympäristölupaprosessien toteutumista. Ympäristöasioiden huomioonottaminen ajoissa jouduttaa prosessien etenemistä ja bio- ja kiertotalouden toteutumista. Tavoitteena luonnollisesti on, että bio- ja kiertotalous, kuten muukin elinkeinotoiminta, toteutetaan ympäristöä ja luonnonvaroja säästäen eikä lisätä ympäristön kuormitusta.

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

Ilmastotalkoot: Soili Ingelin
Kiertotalous ja biotalous: Irina Simola

etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Metsäkeskus, Pirkanmaa

Maatilojen ja maaseudun yrityskiinteistöjen sekä kuntien kiinteistöjen

  • puuperäinen kotimainen energia (hake, pelletti, klapi) ja siihen liittyvä neuvonta,
  • lämpöyrittäminen,
  • lämpökeskukset,
  • metsävaralaskelmat,
  • energiapuupotentiaali ym. asiakasneuvoja (yritykset ja yhteisöt)
  • biokaasu-, aurinko-, tuulienergianeuvonta.

www.metsakeskus.fi

ari.lahteenmaki(at)metsakeskus.fi
perttu.ojakoski(at)metsakeskus.fi, puh. 040 673 5006