Tietoa hankkeesta

TULVATIETO on tiedonvälityshanke, jonka aikana edistetään asukkaiden ja yrittäjien tietoisuutta vesistö- ja hulevesitulvien riskeistä sekä parannetaan varautumista tulviin. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa painottuen valtakunnallisesti merkittäville tulvariskialueille Alavieskaan, Ylivieskaan ja Pudasjärvelle.

Hankkeen aikana tuotetaan esimerkiksi uusia tulvakarttoja sivu-uomille, tulvan leviämistä havainnollistavia videoita ja infotauluja kolmeen valtakunnallisesti merkittävän tulvariskialueen kuntaan. Lisäksi hanke järjestää tulvasuojausnäytöksiä ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.

Hanke tiedottaa tulvakarttojen hyödyntämisestä, tulvasuojaukseen soveltuvista menetelmistä ja tarvikkeista sekä tulvavahinkojen korvauksista (tulvavahingot kattava vakuutus). Lisäksi tiedotetaan toimenpiteistä, joilla erilaisia tulvariskejä voidaan hallita niin kiinteistökohtaisesti kuin alueellisesti.

Hanketta hallinnoi Ylivieskan kaupunki. Toteutuksessa ovat mukana myös Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke on päättynyt.

Lisätiedot:
hankevetäjä Laura Liuska
Ylivieskan kaupunki
puh. 044 4294 235
s-posti: laura.liuska(at)ylivieska.f

 

Hulevesipäivän 8.11.2018 materiaalit

» Kutsu ja ohjelma

» Avaus, Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

» Miten sää ja ilmastoriskeihin kannattaa tulevaisuudessa varautua?, Noora Veijalainen, Suomen ympäristökeskus

» Hulevesitulvien riskien arviointi, tulvakartat ja vahingot, Mikko Sane, Suomen ympäristökeskus

» Eri toimijoiden vastuut hulevesitulvien vahinkojen torjunnassa, Tomi Honkakunnas, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

» Tiedotusta tarvitaan tulviin varautumiseksi Pohjois-Pohjanmaalla, Laura Liuska, TULVATIETO-hanke

» Hulevesien hallintamenetelmät kunnissa, Terhi Renko, Pöyry

» Hulevesien käsittely tonteilla puutarhoissa, Meeri Alatalo, Carmenia Oy

» Hulevesien ja muiden valumavesien käsittely Zatelliitin alueella, Eelis Rankka, Kempeleen kunta ja Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma

» Vesienhoito ja tulvasuojelu tukevat toisiaan, Marika Lax, Ylivieskan kaupunki