Pohjois-Savon vesistöt ennen ja nyt

Nestemäinen vesi on elämälle välttämätöntä eikä sen merkitys vuosisatojen kuluessa ole muuttunut. Vesi, olipa se pinta- tai pohjavettä, on edelleen keskeinen luonnonvara.

Veden ja vesistöjen merkitys meille ei ole miksikään muuttunut. Puhtaalla vedellä ja vesistöillä on edelleen keskeinen rooli yhteiskunnassamme. Vettä tarvitaan lähes kaikessa teollisessa tuotannossa. Vesistöt antavat hyvän ympäristön virkistäytymiseen.

Vesivarojen merkitys on ollut tärkeä 100 vuotta sitten, jolloin nykymuotoinen teollistuminen oli käynnistymässä. Veden ja vesistöjen merkitys vuosien saatossa on korostunut. Veden merkitys korostuu entisestään uusien veteen "kiinnittyvien" arvoketjujen hyödyntämisessä ja tätä kautta se on merkittävässä roolissa myös tulevaisuudessa uusien työpaikkojen ja uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

Vesialan osaamisesta ja vesiteknologioista haetaan myös entistä vahvempia vientituotteita. Siihen meillä on hyvä edellytykset korkeatasoisen koulutuksen myötä. Tämä edellyttää myös entistä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen ja yliopistojen sekä yritysten kesken.

Vesistöt mahdollistavat uusien vesibiomassoihin perustuvien arvoketjujen hyödyntämisen muun muassa biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana.

Mitkä ovat vesivarojen tulevaisuuden käytön mahdollisuudet ja prioriteetit ja miten alaan liittyvä tutkimus saadaan entistä tiiviimmin kehittämiseen mukaan aineellista ja aineetonta hyvinvointia kestävästi tuomaan on tämän päivän haastavin kysymys.

Jukka Hassinen, yksikön päällikkö, ympäristö ja luonnonvarat, Pohjois-Savon ELY-keskus

Näillä sivuilla julkaistaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedotesarja, jossa kesän ja syksyn 2017 aikana kerrotaan Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden aikana tapahtuneista muutoksista Pohjois-Savon vesistöissä. Samalla tehdään tutuksi avointa ympäristötietoa.