Yritystukien sähköinen asiointi

Yritystukia voi hakea sähköisesti kahden eri palvelun kautta.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan yritystukia (yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, alueellinen kuljetustuki) haetaan ELY-keskusten yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa.

Maaseudun hanke- ja yritystukia sekä maatalouden investointi- ja aloitustukia, jotka rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020, on mahdollista hakea sähköisesti Hyrrä–palvelun kautta. Kts. vasen palsta: Maaseudun yritystuet.

Tarvittaessa opastusta oikean tukimuodon valintaan saa ELY-keskusten asiantuntijoilta.

ELY-keskusten yritystukien asiointipalvelussa voit jättää seuraavia avustushakemuksia sähköisesti:

  • Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin
  • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus julkisille ja yksityisille yhteisöille
  • Alueellinen kuljetustuki

Näitä avustuksia on mahdollista hakea ainoastaan sähköisesti.

Avustuksen hakeminen edellyttää, että avustuksen hakijalla on Y-tunnus eli avustusta ei voi hakea perustettavan yhtiön lukuun.

Lisäksi asiointipalvelussa voi jättää seuraavia maksatushakemuksia sähköisesti:

Alkuperäinen avustuspäätös on tehty 1.7.2014 jälkeen:

  • Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin 
  • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus julkisille ja yksityisille yhteisöille                                            

Alkuperäinen avustuspäätös on tehty ennen 1.7.2014 :

  • Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin 
  • Valmistelurahoitus pk-yrityksille tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun
  • Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus julkisille ja yksityisille yhteisöille

ELY-keskusten yritystukien asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon ylläpitämällä Katso-organisaatio-tunnisteilla joko pääkäyttäjärooleilla tai pääkäyttäjän työntekijöilleen Katso-palvelussa myöntämällä työ- ja elinkeinoministeriön (palveluntuottaja) ELY-keskusten rahoitusasiointiroolilla. Katso-organisaatio-tunnisteen eli pääkäyttäjäroolin saa käyttöönsä henkilö, jolla kaupparekisteriotteen mukaan on oikeus toimia yrityksen puolesta (nimenkirjoitusoikeus). Katso-organisaatiotunnisteen käyttö mahdollistaa vuorovaikutteisen asioinnin ja turvallisen, suojatun tietojen vaihdon. Katso-tunnisteen käyttöönotosta saat lisätietoa yritys.tunnistus.fi – sivuilta osoitteesta: https://yritys.tunnistus.fi

Tutustu sähköisen hakemuslomakkeen ohjeisiin (oikealla palstalla) ennen kuin aloitat sähköisen hakemuslomakkeen täyttämisen.

Jos sinulla on kysyttävää yritystukien sähköisestä asioinnista, soita Yritys-Suomen puhelinpalveluun puh.  0295 020 500.

Ennen yritystukihakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskusten yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen asiantuntijoiden yhteystiedot:

Päivitetty

Oikopolut

Tutustu sähköisen hakemuslomakkeen ohjeisiin ennen kuin aloitat sähköisen hakemuslomakkeen täyttämisen.

Avustushakemusten ohjeet:

Maksatushakemusten ohjeet:

Ohjeet avustuspäätöksiin 1.7.2014 jälkeen:

Ohjeet avustuspäätöksiin ennen 1.7.2014:

 

Siirry avustus- ja maksatushakemukseen

ALUEELLISET LINKIT