Yrityksen kehittämisavustus

KuvituskuvaKehittämisavustuksella yritykselle uutta suuntaa ja kasvua

Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen? Kehittämisavustuksen avulla voimme tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnallesi.  

Myönnämme kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Millaiselle yritykselle voidaan myöntää avustusta?

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.

Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yrityksen kehittämiseksi (9/2014) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (716/2014). Rahoitus on harkinnanvaraista valtionavustusta.

Kehittämisavustuksen kohteet

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä. Laadintavaiheessa suunnitelmaa voi käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Infograafi: Yrityksen kehittämisavustuksen prosessikaavio. 1. Alustava suunnittelu, tarvittaessa kehittämiskartoitus tai Analyysi. 2. Hakemus ja hankesuunnitelma. 3. Hakemuksen käsittely ja päätös. 4. Hankkeen toteuttaminen. 5. Maksatuksen haku. 6. Maksatuspäätös. 7. Palaute. 8. Jälkikäteis- ja vaikuttavuusarviointi.Hakeminen

Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Maksua haetaan jälkikäteen 1-2 kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden.

Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksen hakemisesta ja rahoituksesta:

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä. ELY-keskuksen asiantuntijalta on mahdollista saada neuvoja hankesuunnitelmasi valmisteluun. Samalla saat lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista, tarkemmista alueellisista rahoituslinjauksista ja hyväksyttävistä menoista.

 


       EU-logo             Vipuvoimaa-logo

TIETOA ALUEELTA

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen loppuu Uudellamaalla

Yritysten kehittämishankkeisiin tarkoitettu kansallinen määräraha on loppumassa Uudellamaalla, eikä uutta rahoitusta ole luvassa. Hämeen ELY-keskus tekee viimeiset rahoituspäätökset käsittelyssä oleviin hakemuksiin tämän kesän aikana.

Uudenmaan alueella yritysten toteuttamia hankkeita ei ole voitu tukea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella, vaan käytössä on ollut ainoastaan kansallinen rahoitus. Vuonna 2017 määrärahaa on ollut käytettävissä noin 1,7 miljoonaa euroa.

 

Tarjolla muita rahoitusvaihtoehtoja

Koska kehittämisavustuksen myöntäminen Uudellamaalla loppuu, kannustetaan yrityksiä selvittämään muita rahoitusvaihtoehtoja ja hyödyntämään Team Finland -verkoston palveluita. Team Finland edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä edistävät valtiorahoitteiset toimijat (mm. Tekes, Finnvera ja Finpro) ja niiden tarjoamat palvelut. Uudenmaan alueella on oma Team Finland -koordinaattori, joka auttaa yrityksiä rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa.

Yritykset voivat hyödyntää myös yritysten kehittämispalveluja, jotka ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Yritysten kehittämispalvelut koostuvat kartoituksesta, nykytila-analyysista, konsultointi- ja koulutuspalveluista.

 

Lisätietoja

Team Finland palveluista TF–koordinaattori Henri Molander, p. 0295 021 106

Yrityskonsultoinnista rahoitusasiantuntija Juha Seppälä, p. 0295 020 955

Yrityskoulutuksesta rahoitusasiantuntija Päivi Niiles, p. 0295 021 113


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

  OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJAAN

  Ota yhteyttä ELY-keskuksen
  asiantuntijaan jo hankkeen
 
suunnitteluvaiheessa ennen
  hakemuksen jättämistä

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI
 

  TEE RAHOITUSHAKEMUS

  1. Lue hakuohjeet

  2. Mene hakemukseen
     
(Katso-tunnistautuminen)

 

  TEE MAKSATUSHAKEMUS

  1. Lue hakuohjeet

  2. Mene hakemukseen
      (Katso-tunnistautuminen)

 

Bannerilinkki: team.finland.fi/etusivu

ALUEELLISET LINKIT