Yrityksen kehittäminen

ELY-keskuksesta saa tukea, kun yritys kehittää omaa toimintaansa. ELY-keskus tarjoaa palveluita, joiden avulla tähdätään pk-yritysten yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen.

TIETOA ALUEELTA

Yrityksen kehittäminen - Etelä-Savo

Sampo, valmistettu Suomessa -rahoitushaku teollisuudelle 1.10. - 30.11.2018

Tarjoamme kaiken kokoisille teollisuuden yrityksille haettavaksi rahoitusta, verkostoja ja kansain-
välistymispalveluita. Autamme pk-yrityksiä voittamaan kasvun esteitä sekä kohtaamaan teknologian ja liiketoimintamallien murrokset. Rahoitamme vahvaa kasvua tavoittelevien ja merkittävään viennin lisäämiseen tähtäävien yritysten kehittämis- ja innovaatiohankkeita.

Lisätietoa kampanjasta

ELY-keskuksen rahoitushaku:

Sampo, valmistettu Suomessa rahoitushaku teollisuudelle (rakennerahastot.fi/Itä-Suomi)

Business Finlandin rinnakkainen haku:

Business Finlandin haku valmistavan teollisuuden pk- ja midcap-yrityksille (businessfinland.fi)
Rahoitusta yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.


Päivitetty