Ympäristönsuojelu

ELY-keskukset edistävät ympäristönsuojelua ja huolehtivat niille laissa määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä. ELY-keskukset

 • valvovat aluehallintoviraston (AVI) antamien ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa
 • ohjaavat jätehuoltoa
 • ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkoja ja -haittoja
 • tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ja muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) sekä antavat lausuntoja muiden viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA). ELY-keskukset tekevät myös itse SOVA-arviointeja omista suunnitelmistaan.

Kuvituskuva

Kuva: Aarno Torvinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristönsuojelu - Uusimaa

Uudenmaan ELY hoitaa muiden ympäristönsuojelutehtäviensä ohella myös valtakunnallisia meluntorjunnan asiantuntija- ja kehittämistehtäviä.


Päivitetty

ota yhteyttä

 • Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
  0295 020 900 ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm)
  ympariston.asiakaspalvelu (at) ely-keskus.fi
  Huom.! 18.9. klo 12-15 vain chat, puhelinpalvelu kiinni
   

ALUEELLISET LINKIT