Ympäristön tila ja yhdyskuntarakenne - Varsinais-Suomi

Ympäristöhallinto tuottaa tietoa ja ylläpitää valtakunnallisia tietojärjestelmiä sekä omaan että kumppaneidensa käyttöön. Varsinais-Suomen ELY-keskus kerää ympäristön kuormitus- ja tilatietoja Lounais-Suomen osalta.

Tietojärjestelmiin tallennetut aineistot ovat keskeinen työväline ympäristön tilan seurannassa, toiminnanharjoittajien päästöjen valvonnassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

EU-direktiivin (2003/4/EY) mukaan ympäristötiedon saatavuudella ja levittämisellä edistetään tietoisuuden lisääntymistä ympäristökysymyksistä, vapaata keskustelua ja yleisön osallistumista päätöksentekoon.

Ympäristö Nyt -verkkopalvelussa seurataan Lounais-Suomen ympäristön tilaa.

Olemme yhteistyössä asettaneet ympäristöä koskevat päätavoitteet vuoteen 2020. Nämä tavoitteet on kirjattu ympäristöstrategiaan. Ympäristöohjelma 2010 - 2013 puolestaan osoittaa konkreettiset lähiajan tavoitteet ja keinot, joilla niihin päästään.

Ympäristö Nyt -palvelussa on tarjolla

  • ympäristöuutisia ja tapahtumia Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta
  • asiantuntijoiden tilannearvioita ympäristöohjelman toteutumisesta
  • ympäristötilastoja graafisina kuvaajina ja lukuina
  • tietoja havainnollisesti kartalla.

Palvelussa on laaja kommentointi- ja keskustelumahdollisuus.
Tervetuloa mukaan alueemme ympäristöohjelmatyöhön!

Esimerkkejä tietojärjestelmistä

Valvonta ja kuormitustietojärjestelmään (VAHTI): tietoja mm. päästöistä vesiin ja ilmaan sekä jätteistä; aineistoja käytetään lupakäsittelyssä ja -valvonnassa.
 
OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille: tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja.

Päivitetty