› Takaisin graafiseen esitykseen

Ympäristöaiheiset tiedotteet

TIEDOTTEITA

« Takaisin

Malmin lentoasemaa ei voi suojella rakennusperintölailla (Uusimaa)

Malmin lentoasemaa ei voi suojella rakennusperintölailla (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Malmin lentoaseman kokonaisvaltainen suojelu on mahdollista, mutta tämän tulee tapahtua asemakaavoituksen avulla.

Malmin lentoaseman ystävät ry pitää lentoasematoiminnan jatkumista tärkeänä suojeltavana arvona ja on esittänyt ELY-keskukselle lentoasemakokonaisuuden suojelua rakennusperintölain perusteella. Rakennusperintölaki ei kuitenkaan mahdollista käyttötarkoituksen suojelemista ja lakia sovelletaan vain silloin, jos suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla.

Malmin lentoasema on kiistatta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kulttuuriperintökohde sekä maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus. ELY-keskuksen mukaan lentoaseman suojeluarvot voidaan tutkia ja turvata maankäyttö- ja rakennuslain säännöksin ja asemakaavoituksella.

Kaavoituksen lähtökohtana on, että valtakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja tiiviskin kaupunkirakenne pystytään sovittamaan yhteen. ELY-keskuksen käsityksen mukaan tämä yhteensovittaminen on Malmin lentoaseman kohdalla mahdollista. Maakuntakaavan suunnittelumääräys edellyttää, että alueen käyttötarkoitus taajamana sovitetaan yhteen maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vaalitaan alueen ominaispiirteitä.

Uudessa yleiskaavassa alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi ja asemakaavoitus on käynnistynyt. Asemakaavan muutoksella lentoterminaali, lentokonehalli ja autotalli osoitetaan toimistokäyttöön ja suojellaan.

Lisätietoja

  • Uudenmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Henrik Wager p. 0295 021 473

Päivitetty