› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva

 

ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita hoitavat aluehallintovirastot ja valvontaa ELY-keskukset.

Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä hoidetaan 13 ELY-keskuksessa. Satakuntaa koskevat ympäristöasiat hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevat ympäristöasiat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa. "Alueellista ympäristötietoa" -osioon on koottu ELY-keskuksittain kaikki ymparisto.fi ‑sivustolla oleva alueellinen ympäristötieto:

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Valtakunnalliset ympäristöasioihin liittyvät erikoistumistehtävät

Osa ELY-keskuksista hoitaa määrättyjä ympäristötehtäviä valtakunnallisesti. Niitä ovat:

 • arktisten alueiden ympäristöyhteistyön asiantuntijatehtävät sekä Etelämantereen ympäristösuojelun lupa- ja valvontatehtävät (Lapin ELY-keskus)
 • jätehuollon tuottajavastuuvalvonta lukuun ottamatta Ahvenanmaata (Pirkanmaan ELY-keskus)
 • kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävät (Kainuun ELY-keskus)
 • kaivoserikoistumisen koordinaatio (Lapin ELY-keskus)
 • kalankasvatuksen ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • kemikaalilainsäädännön valvonta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • lajisuojelun poikkeamisluvat (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • luonnonsuojelulain mukaiset lajisuojelun lupatehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • meluntorjunnan asiantuntija- ja kehittämistehtävät (Uudenmaan ELY-keskus)
 • merenhoidon koordinointi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • metsäteollisuuden ympäristönsuojelu ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymykset (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • patoturvallisuuden viranomais- ja kaivospatojen asiantuntijatehtävät (Kainuun ELY-keskus)
 • peltojen vesitalouden hallintaan liittyvät asiantuntijapalvelutehtävät (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hallinnointi ja ENCORE-koordinointi (Pohjois-Savon ELY-keskus)
 • rajajokisopimuksen toimeenpano yhteistyössä Ruotsin viranomaisten kanssa (Lapin ELY-keskus)
 • rakennettujen vesistöjen kunnostuksen koordinointi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Saaristomeren biosfäärialueen hallinnointi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • saimaannorpan suojelu (Etelä-Savon ELY-keskus)
 • Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 • turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävät (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • tuulivoimaneuvonta (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • valtion vesirakenteiden kunnossapidon ja luvanhaltijana toimimisen asiantuntijatehtävät (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • vesien- ja merenhoitosuunnitelmiin liittyvien kalastusasioiden suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät koordinointitehtävät (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • ympäristöhankkeiden kilpailuttaminen (Etelä-Savon ELY-keskus)
 • ympäristökasvatuksen yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät (Keski-Suomen ELY-keskus)
 • öljyvahinkojen torjunnan teknologian kehittäminen ja valtakunnallinen varallaolo (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristö - Pirkanmaa

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Pirkanmaan alueelliseen ympäristötietoon pääsee tutustumaan osoitteen www.ymparisto.fi/pirkanmaa -kautta.

Pirkanmaan ELY-keskus edistää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Pirkanmaalla. Tavoitteena on hyvän ympäristön tilan ja kestävän luonnonvarojen käytön turvaaminen.

ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden ja toimintakyvyn sekä ympäristön kauneus- ja kulttuuriarvojen säilymistä sekä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Lisäksi ELY-keskus tuottaa ympäristöä koskevaa tietoa ja tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä ohjaa ja neuvoo asiakkaitaan ympäristöasioiden hoidossa.

Koko Suomen osalta Ahvenanmaata lukuunottamatta Pirkanmaan ELY-keskus valvoo, ohjaa ja tilastoi maahantuojien ja valmistajien eli tuottajien vastuulla olevaa jätehuoltoa. Tuottajavastuu koskee yhteensä kymmeniä tuhansia yrityksiä.

Pirkanmaan ELY-keskus koordinoi valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa sekä kokeiluhanketta.

Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus vastaa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta sekä koordinoi 11 maakunnan alueen kattavaa Etelä- ja Länsi-Suomen jätehuollon kehittämissuunnitelmaa (ELSU).

Lisätietoja:


Päivitetty