Ylitorniolainen metallialan startup-yritys kasvun uralla


Kuvassa oikealla yrittäjät Petri Kauvosaari ja Heikki Barsk (kuva: Kari Arontie)

– Aluksi oli meininki, että pari äijää töihin, nyt meitä on kahdeksan. Meidän lisäksi kuusi työmiestä, Petri Kauvosaari tuumaa.

Petri Kauvosaaren ja Heikki Barskin vuosi sitten syyskuussa perustama metallialan yritys, BKweld Oy, on kasvanut nopeasti. Yritys valmistaa kuorma-autojen lavarakenteita alihankintana isommille metallialan yrityksille ja tuottaa myös muita hitsaus- ja kokoonpanopalveluja. Tilauksia tulee myös Ruotsin puolelta.

Asiakkuuksia ja kontakteja oli olemassa jo ennen yhteisen yhtiön perustamista sillä kumpikin teki alan töitä omilla toiminimillään.

Kysynnän kasvaessa BKweld Oy on rekrytoinut lisää ammattimiehiä töihin. Työskentelytilojen käytyä ahtaiksi yritys vuokrasi isomman hallin ja ELY-keskukselta yritys sai rahoitusta kasvun mahdollistaviin kone- ja laitehankintoihin. Rahoitusmahdollisuuksista yrittäjäkaksikko kuuli Yritys-Suomi-verkostossa toimivilta Ylitornion kunnan yritysneuvojilta.

– On tosi hyvä, että on olemassa tällaisia palveluja ja ihmisiä, jotka auttavat.

Tulevaisuuden tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa myös muun ajoneuvokaluston kokoonpanoon liittyviin palveluihin ja mahdollisesti rekrytoida 1–2 työntekijää lisää. Toimitilat ovat käymässä jälleen ahtaaksi, joten suunnitelmissa on myös nykyisten toimitilojen laajentaminen tai oman hallin rakentaminen.

____________________

BKweld Oy sai ELY-keskukselta yrityksen kehittämisavustusta kone- ja laitehankintoihin.  

– Avustuksella oli merkittävä vaikutus uuden yrityksen käynnistymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen Ylitorniolle, kertoo yritysasiantuntija Anne Syväjärvi ELY-keskuksesta.

Pk-yritykset voivat hakea kehittämisavustusta erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kehittämisavustuksen avulla yritys voi kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lue lisää:
Yrityksen kehittämisavustus

 

Teksti: Tanja Ylitalo
 

Päivitetty