Vesihuoltolaitosten kumppanuushankkeiden rahoitushaku

Valtakunnallinen avustushaku toteutetaan Etelä-Savon ELY-keskuksessa 14.10.-13.12.2019 välisenä aikana.

Vesihuollon kansainvälistyminen nostettiin yhdeksi vesialan kehittämisen prioriteetiksi vuonna 2017 julkaistussa maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kuntaliiton sekä Vesilaitosyhdistyksen teettämässä tulevaisuuspohdinnassa "Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle".

Selvitys loi pohjan maa- ja metsätalousministeriön Sinisen biotalouden ohjelman kautta tukemalle hankkeelle "Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi". Tämän hankkeen puitteissa kehitettiin toimintamalli vesihuoltolaitosten kumppanuustoiminnalle (Water Operator Partnership, WOP).

Maa- ja metsätalousministeriö on sen pohjalta kehittänyt rahoitusinstrumentin, jonka kautta vesihuoltolaitokset voivat saada rahoitustukea kumppanuushankkeilleen. Toimintaa pilotoidaan vuosina 2020-2021. Pilotointiin on varattu enintään 400 000 euron tukirahoitus.

Kumppanuuksilla pyritään vahvistamaan ennen kaikkea kestävien vesihuoltopalveluiden tuottamista kumppanilaitosten keskinäisen oppimisen kautta. Kumppanuushankkeet tukevat näin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista toiminnan kohdistuessa erityisesti kestävän kehityksen tavoitteeseen kuusi (Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille).

Linkit

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.