Yläfemma

Tuloksia Työllistymisprosesseilla – Yläfemma!

Toteuttaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus,
valtakunnallinen koordinaatio ESR-hanke,
toimintalinja 3. Työllisyys- ja työvoiman liikkuvuus

Toteutusaika: 15.3.2016 - 13.9.2018

Tavoitteet:
valtakunnallisella koordinaatiotoiminnalla on kolme päämäärää

  • heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palveluprosessien tuloksellisuuden ja tasalaatuisuuden kehittäminen uudistuvassa TYP-toiminnassa
  • työhönvalmennus -toiminnan valtakunnallinen tuotteistaminen ja palvelumallin yhdenmukaistaminen
  • välityömarkkinoilla tapahtuvien palkkatukijaksojen tuloksia mittaavan palaute- ja arviointijärjestelmän kehittäminen

Kohderyhmät:
alueelliset ESR–hankkeet, TYP –toimijat, TE-toimistot ja ELY-keskukset

Sivusto:
www.ylafemmablogi.fi

Yhteystiedot:
Ritva Lindström, projektipäällikkö, ritva.lindstrom@ely-keskus.fi, puh 0295 023 043
Taina Suonpää, projektisuunnittelija, taina.suonpaa@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 751
Sami Peltola, projektikoordinaattori, sami.peltola@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 042
 

Päivitetty