Valtatien 12 parantaminen välillä Eura-Raijala

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatien 12 parantamisesta välillä Eura-Raijala. Valtatie 12 toimii Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreittinä sisämaahan. Valtatie kytkeytyy kansainväliseen liikenneverkkoon Rauman TEN-sataman kautta. Hankkeesta on laadittu esisuunnitelma, josta on annettu toimenpidepäätös v. 2005. Esisuunnitelma-aineistoja on päivitetty ennen tiesuunnitelman käynnistymistä erilaisilla selvityksillä, mm. ympäristöselvityksillä ja sillantarkastuksilla. Valtatien 12 parantaminen toteutetaan vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella.

Valtatien 12 liikennemäärä on 2670-3570 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on noin 15-20%. Vuoteen 2040 liikennemäärän ennustetaan kasvavan noin 3180-4260 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tiellä on runsaasti kustannustehokkuutta vaativia kuljetuksia kuten esim. raakapuuta. Tie on liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden kapea ja tien päällystetty leveys on vain noin 7,5 metriä. Myös pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on puutteita.

Hankkeen tavoitteena on raskaan liikenteen matka-ajan ennakoitavuuden ja turvallisuuden parantaminen. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteet parantuvat pientareiden leventyessä. Pohjavesisuojauksella vähennetään vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen likaantumisriskiä.  

Suunnitelmassa valtatie 12 suunnitellaan Euran ja Raijalan väliltä nykyistä leveämmäksi yhteensä noin 21 km matkalta. Valtatie levitetään molemmin puolin tietä. Myös valtatien kantavuutta parannetaan noin 9km:n matkalla Remixer-menetelmällä. Hanke sisältää 5 siltaa; 4 nykyistä vesistösiltaa, joista 3 uusitaan ja yksi korjataan. Lisäksi Ristolaan rakennetaan uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Linjatien liittymä porrastetaan. Ristolassa Kokemäentien liittymä kanavoidaan, jolloin saadaan kääntyville ajoneuvoille omat kaistat. Mustanmyllynojan kohdalle rakennetaan pohjavesisuojausta noin 1km:n matkalle. Lisäksi valtatien tasausta nostetaan nykyisen sillan kohdalla ja hieman lasketaan Pyhän Henrikintien liittymää lähestyttäessä. Näin saadaan liittymästä paremmat näkyvyydet Ristolan suuntaan. Pyhän Henrikintien liittymä porrastetaan siten, että eteläinen liittymähaara siirretään noin 100m Huittisten suuntaan.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnissä. Tavoitteena on saada se valmiiksi marraskuussa 2017 ja rakennussuunnitelma maaliskuussa 2018. Kun tiesuunnitelma on saanut lainvoiman, voidaan rakentaminen aloittaa.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Sakari Hurskainen, p. 0400 611 054

- Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Satu Rajava, p. 040 517 1432

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut

Liity hankkeen postituslistalle

Voit ilmoittautua halutessasi hankkeen postituslistalle. Tällöin saat ajankohtaista tietoa hankkeen kulusta ja tapahtumista. Ilmoittaudu sähköpostitse satu.rajava@ramboll.fi.

Tie- ja rakennussuunnitelma

Tietoa hankkeesta