Yhteysvälin Turku - Pori parantaminen

Valtatie 8 Turku-Pori -välillä (135 km) on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen liikennejärjestelmässä. Tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku–Mynämäki ja Pori–Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Tieosuuden turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden runkoverkon huonoimpia. Turun ja Porin välillä tapahtuvissa onnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain lähes 50 henkilöä ja kuolee useita henkilöitä. Yhteysvälihankkeen tavoitteena on parantaa yhteysvälin liikenneturvallisuutta, sujuvuutta ja liittymien toimivuutta ja sen toteutuminen tulee tukemaan alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Yhteysvälihankkeen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet välttämättömät liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja ympäristöä parantavat toimenpiteet. Näistä lähtökohdista suunnitellun hankekokonaisuuden kustannusarvio on 210 M€. Suunnitellut toimet ovat vain osa Turun ja Porin yhteysvälin kehittämisen tarpeista. Parantamistarpeita, mm. valtatien 4 -kaistaistus Porin päässä, jää tuleville vuosille vielä arviolta 250–350 miljoonan euron edestä. Hallituksen liikennepoliittisen selonteon 2012 kehyspäätös sisältää 100 M€ rahoituksen tällä hallituskaudella alkavana hankkeena.

Hankkeen toteutus 100 miljoonalla eurolla

Hankkeesta tehtiin v. 2012 uuden liikennepolitiikan mukainen uudelleen arviointi, joka on tehty asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti mm. LVM:n kanssa. Siinä tarkasteltiin mm. Turun päässä sijaitsevan Raisio-Nousiainen nelikaistaistamisen keventämismahdollisuuksia joukkoliikenteen olosuhteita parantamalla. Toteutettavan hankkeen sisältö on muodostettu hankkeen uudelleen arvioinnin perusteella, jossa tultiin mm. siihen johtopäätökseen, ettei kasitien liikenteellisiä ongelmia voida ratkaista joukkoliikenteen tai liikenteenhallinnan keinoin. Uudelleen arvioinnin tuloksena kasitien nelikaistaistus toteutetaan tässä vaiheessa ainoastaan Raisio-Masku -välillä. Lisäksi toteutetaan pienempiä toimenpiteitä Nousiaisten ja Porin välillä. Yhteysvälihankkeen toteutukseen on esitetty tehokkaimmat yhteysvälin liikennöitävyyttä parantavat toimet. Toteutettavaksi esitetyt toimenpiteet löytyvät sivun oikeasta palkista.

Rakennussuunnitelmien teettäminen ja hankkeen toteuttaminen ovat Liikenneviraston vastuulla. Liikenneviraston hankesivuilta löytyy tietoa hankkeen toteuttamisesta:

Valtatie 8 Turku-Pori sekä osahankkeet

Toteuttamatta jäävät toimenpiteet

Yhteysvälihankkeessa suunnitellut toimenpiteet, jotka nyt jäävät toteuttamatta, ovat mukana 10-vuotisohjelmahankkeiden jatkotyöskentelyssä ja uudelleenarvioinnissa, jonka tavoitteena on valmistella seuraavaa liikennepoliittista selontekoa. Koko 210 M€ kokonaisuuden toteuttaminen on olemassa olevat ongelmat huomioon ottaen tarpeellista. Alueen toimijoiden mukaan olisi kestämätöntä, jos Turku-Pori yhteysvälihankkeen 2. toteutusvaihe ei sisältyisi seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon.

Suunnittelukilpailun palkintojenjakotilaisuus

Liikennevirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat järjestäneet suunnittelukilpailun Turku-Pori -yhteysvälin jatkokehittämisestä. Kilpailun järjestelyissä ovat olleet mukana myös maakuntaliitot. Kilpailussa on etsitty uusia ideoita mm. valtatien 8 järjestelyiden ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Kilpailutyöt on palautettu nimimerkin suojassa.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, projektipäällikkö Kari Partiainen, p. 020 637 3580
Varsinais-Suomen ELY-keskus, investointipäällikkö Antti Kärki, p. 0295 022 802
Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 0295 022 796 (suunnittelukilpailun osalta)

Päivitetty