Valtatien 8 parantaminen välillä Nousiainen-Mynämäki

Varsinais-Suomen ELY-keskus (ent. Turun tiepiiri) on laatinut ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja yleissuunnitelman valtatien 8 parantamisesta moottoritieksi välillä Nousiainen-Mynämäki. Hankkeen YVA valmistui  v. 2008 ja yleissuunnitelma v. 2009. Nousiainen-Mynämäki nelikaistaistamista moottoritieksi ei ole esitetty osana valtatien 8 Turku-Pori yhteysvälihanketta. Hankkeen ratkaisut ohjaavat lähinnä maakunta- ja yleiskaavatason maankäytön suunnittelun tilavarausmitoitusta.  Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 Nousiainen-Kurjenmäki ohituskaistojen toteuttamiseen rahoitusta 9,5 M€. Ohituskaistojen toteuttamisesta aiemmin laadittu tiesuunnitelma on päivitetty.
Tiehallinnon Turun tiepiiri laati yleissuunnitelman valtatien 8 välin Nousiainen-Mynämäki parantamisesta osana valtatien 8 tavoitetilan mukaista kehittämistä ja Suomen TEN-runkoverkkoa. Liikenteen ennakoidaan tulevaisuudessa kasvavan Turun päässä Mynämäelle saakka niin paljon, että tieosuudella on varauduttava toiseen ajorataan ja eritasoliittymien toteuttamiseen.

Hanke ei sisältynyt parhaillaan käynnissä olevaan valtatien 8 Turku-Pori yhteysvälihankkeen ensimmäisen vaiheen tarkasteluihin. Hanke ei sisälly myöskään Turku-Pori yhteysvälihankkeesta v. 2014-2015 tehtävään nk. kakkosvaiheen uudelleenarviointiin. Hankkeen toteutuminen ei ole todennäköistä lähivuosikymmeninä.

Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 Nousiainen-Kurjenmäki ohituskaistojen toteuttamiseen rahoitusta 9,5 M€. Ohituskaistojen toteuttamisesta aiemmin laadittu tiesuunnitelma on päivitetty.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, suunnittelupäällikkö Antti Kärki puh. 0295 022 802

 

Päivitetty