Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017

Johtajan katsaus

Kuluva vuosi tarjoaa tienkäyttäjille positiivisia uutisia. Viime vuosiin verrattuna on saatu merkittävä lisäys teiden ylläpidon ja pienten investointien rahoitukseen eduskunnan myöntämällä teemarahoituksella.

Korjausvelkaohjelmalla voidaan parantaa huonokuntoisia tierakenteita ja vähentää jatkuvasti kasvanutta korjausvelkaa. Perusväylänpidon lisärahoituksella eli ns. 364-ohjelmalla voidaan toteuttaa useita kauan odotettuja parantamishankkeita. Lisäksi Turun seudulle on saatu MAL-rahoitusta mm. kestäviä kulkumuotoja edistäviin hankkeisiin.

Lue lisää liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajan Matti Vehviläisen (kuvassa) ajankohtaiskatsauksesta nettisivuiltamme.

 

Ajankohtaista tienpidossa ja liikenteessä

Korjausvelkarahoituksella parannetaan mm. vilkkaita seututeitä. Suurista korjaus­kohteista aiheutuu myös liikenne­häiriöitä. Joukko­liikenteessä pilotoidaan työmatka­liikennettä Uuden­kau­pungin ja Turun välillä. Lisää mm. näistä aiheista videoillamme.
ajoneuvo-raskasliikenne-kuvake8000 km maanteitä
joukkoliikenne8000 linja-autopysäkkiä
 
kevytliikenne800 km kevytväyliä
Kevyen liikenteen painoarvo on kasvanut alueellisessa liikenne­suunnittelussa. Kevyen liikenteen laatu­käytäviä suunnitellaan ja toteutetaan. Saaristossa korjataan laitureita ja valmis­taudutaan hybridi­lautta Elektran tuloon. Lisää mm. näistä aiheista videoillamme.
saaristoliikenne-kuvake19 maantie­lauttapaikkaa
 
Turun Kehätietä parannetaan vaiheittain. Kausela-Kirismäen välin tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt ja tavoitteena on aloittaa hankkeen rakennustyöt loppuvuodesta 2018. Kehätien suunnittelu­tilanteesta lisää videollamme.
aluekehitys697 000 asukasta
Aluekehittämisen näkökulmasta kenties merkittävin hanke on tunnin junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Tunnin junan suunnitteluun myönnettiin viime vuonna 40 M€ ja Liikennevirasto on käynnistänyt yleis­suunnitelman laatimisen.
 
liikenneturvallisuus-kuvake1142 kpl suojateitä
ymparisto2 museotietä 7 museosiltaa
Valtateiden 8 ja 9 liikenne­turvallisuus paranee. Vuosittain toteutetaan myös pieniä liikenne­turvallisuus­toimenpiteitä. Teiden ja liikenteen ympäristö­vaikutuksia selvitetään ja seurataan aktiivisesti. Vanhat kiviholvi­sillat ovat arvokasta kulttuuri­perintöä. Nykyisten ajoneuvojen painot ovat niille usein liikaa. Lisää aiheista videoillamme.
 

 

Lue lisää hankesivuilta

 

Lisätietoja:

Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen, p. 040 738 4293
Asiakkuusvastaava Jenni Selänne, p. 040 846 3120
sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Päivitetty