Siltatyöt 2018 - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella on noin 1800 siltaa, joista n. 15-20 peruskorjataan tai uusitaan vuosittain.  Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä. Siltoja korjataan vuonna 2018 n. 11 miljoonalla eurolla. 

Siltojen kunto on ollut pitkään huono Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa verrattuna muuhun maahan. Koko maan huonokuntoisista silloista noin 20 % on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Tilanteen oletetaan edelleen heikkenevän, koska tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on suhteellisesti eniten alueellamme koko maahan verrattuna.

Merkittävimmät siltojen uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2018

 • Friitalan silta, mt 2442 Ulvila (uusiminen), jatkuu vuodelta 2017
 • Loukolan silta, mt 2250 Pöytyä (uusiminen)
 • Haitulan silta, mt 12608 Loimaa (uusiminen)
 • Kavilan ylikulkusilta, kt 52 Salo (korjaus)
 • Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen silta, mt 189 kevyen liikenteen väylä, Naantali (korjaus)
 • Tuorijoen silta, vt 8 Merikarvia (korjaus)
 • Majansuun silta, mt 13192 Kankaanpää (korjaus)
 • Lankosken silta, mt 2700 Honkajoki (korjaus)
 • Kulolan silta, mt 2014 Nousiainen (puukannen uusiminen)
 • Laurinkorven silta, mt 12429 Nousiainen (puukannen uusiminen)

Uusittavat putkisillat vuonna 2018

 • Mahalojan silta, mt 12379 Masku
 • Pyölinojan silta, mt 213 Loimaa
 • Haaran silta, mt 2292 Loimaa

Yllä olevissa kohteissa uusitaan vanha huonokuntoinen teräsputkisilta uudella teräksisellä putkisillalla. Liikenne katkaistaan putkien uusimisen ajaksi ja liikenne ohjataan kiertotielle yleisiä teitä pitkin.

Kuvia korjattavista ja uusittavista silloista

Friitalan silta maantiellä 2442 Ulvilassa uusitaan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi. Työt käynnistyivät kesällä 2017 ja valmistuvat syksyllä 2018. Siltapaikan viereen on rakennettu työnajaksi yksikaistainen kiertotie ja varasilta.

 

 

 

Loukolan silta maantiellä 2250 Pöytyällä uusitaan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan päälle. Vanhan sillan kiviholvi säilytetään. Painorajoitus poistuu sillan uusimisen myötä. Maantien 2250 liikenne katkaistaan kokonaan työn ajaksi ja ohjataan kiertotielle yleisiä teitä pitkin. Rakennustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle Työt käynnistyvät huhtikuussa 2018 ja työt valmistuvat loppusyksyllä 2018.


 

 

Haitulan silta maantiellä 12608 Loimaalla uusitaan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle. Tielinjausta muutetaan sillan länsipuolella. Painorajoitus poistuu sillan uusimisen myötä. Maantien 12608 liikenne katkaistaan kokonaan työn ajaksi ja ohjataan kiertotielle yleisiä teitä pitkin. Työt käynnistyvät helmikuussa 2018 ja työt valmistuvat syksyllä 2018.

 

 

 

Kavilan ylikulkusilta kantatiellä 52 Salossa peruskorjataan sillan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Korjaustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle.

 

 

 

 

Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen sillat maantiellä 189 ja sen kevyen liikenteen väylällä Naantalissa peruskorjataan siltojen huonon kunnon vuoksi. Vuonna 2018 korjataan kevyenliikenteen väylän sillat ja vuonna 2019 maantien sillat. Työt alkavat v. 2018 keväällä ja kestävät syksyyn 2019 saakka. Kevyen liikenteen käytössä olevaa leveyttä joudutaan rajoittamaan merkittävästi työn aikana. Maantiesiltojen korjausten aikana liikenne joudutaan rajoittamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella yhdelle kaistalle. Tämä tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle.

 

 

Tuorijoen silta valtatiellä 8 Merikarvialla peruskorjataan sillan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Korjaustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle.

 

 

 

 

Majansuun silta maantiellä 13192 Kankaanpäässä peruskorjataan sillan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Silta joudutaan sillan kapeuden ja korjaustyön luonteen takia sulkemaan kokonaan liikenteeltä. Liikenne ohjataan kiertotielle yleisiä teitä pitkin. Korjaustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle.

 

 

 

Lankosken silta maantiellä 2700 Honkajoella peruskorjataan sillan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Kevyen liikenteen käytössä on oma  erotettu kaista. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla.

 

 

 

 

Kulolan sillan puukansi maantiellä 2014 Nousiaisissa uusitaan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät noin viikon ajan. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle yleisiä teitä pitkin.


 

 

 

 

Laurinkorven sillan puukansi maantiellä 12429 Nousiaisissa uusitaan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät noin kahden viikon ajan. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle yleisiä teitä pitkin.

 


 

Varsinaisten sillankorjauskohteiden lisäksi tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinöörit Jari Nikki, p. 0295 022 816 ja Ari Salo, p. 0295 022 830

Päivitetty

oikopolut

Siltatöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY

Ajankohtaista

Lisää tietoa hankkeista

Lisää tietoa silloista

muualla verkossa

Liikenneviraston ajantaisainen liikenteen tiedotus