Parainen-Nauvo lauttarantojen parantamistyöt

Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää Saaristotiellä (mt 180) Lillmälön ja Prostvikin lauttarannoilla rantarakenteiden peruskorjaus- ja uudisrakennustöitä. Muutostyöt tehdään 2.5.-11.11.2016 välisenä aikana. Työ sisältää lauttarantojen maatukien uusimisen sekä lauttojen tihtaalin rakentamisen molemmille rannoille. Lisäksi lauttapaikalle rakennetaan uuden, v. 2017 liikenteen aloittavan, hybridilautan tarvitsemat sähkö- ja rantautumislaitteet. Töistä johtuen lauttaliikenteen palvelutaso laskee v. 2016. Palvelutason lasku on huomioitu lautta-aikataulussa. Lisäksi töiden aikana voi tulla muutoksia tai peruutuksia joihinkin lauttavuoroihin. Liikenne tulee ruuhkautumaan lauttarannoilla ja odotusajat lautoille pitenevät palvelutason laskun ja mahdollisten lauttavuorojen muutosten vuoksi. Supistetuilla lauttavuoroilla ajetaan siis myös kesän sesonkikuukausina. Töiden aikataulu on todella tiukka, jotta työt saadaan valmiiksi ennen uuden lautan tuloa, joten töitä ei ole mahdollista keskeyttää kesän ajaksi. Urakan päätoteuttajana toimii Terramare Oy.

 

 

 

 

 

 

Liikennehäiriöt

Työmaalla suoritetaan kasuunien nostotöitä heinäkuun puolivälin tienoilla. Nostotyöt saattavat aiheuttaa muutoksia lauttaliikenteeseen. Myöhemmin tehtävien kaapelitöiden vuoksi liikenne joudutaan hetkellisesti katkaisemaan Lillmälön lauttarannassa. Töiden tarkemmista aikatauluista ei ole vielä tietoa.


Rakennustöiden aikainen liikennöinti

Rakennustöistä johtuen lauttaliikenteen palvelutaso laskee vuonna 2016 aikaisempiin vuosiin verrattuna. Esimerkiksi kesäaikataulun voimassaoloaikana lauttaliikenteen vuoromäärä vähenee noin parilla kymmenellä vuorolla viikossa aikaisempiin kesiin verrattuna. Palvelutason lasku johtuu siitä, että lauttarannoilla on töiden aikana käytössä vain yhdet maatuet tavanomaisen kahden maatuen sijasta. Lauttahenkilökunnan työaikalainsäädännön mukaiset tauot joudutaan pitämään Prostvikin vanhassa lauttarannassa.  Siirtoajoista johtuen taukoihin kuluu enemmän aikaa, koska aikaisemmin tauot on pidetty lauttarantojen toisissa maatuissa.

Palvelutason lasku on huomioitu julkaistussa lautta-aikataulussa. Voimassa olevaan lauttojen aikatauluun saattaa kuitenkin tulla muutoksia ja vuoroja voidaan joutua perumaan. Lauttojen käyttäjiä pyydetäänkin varautumaan liikennehäiriöihin sekä liikenteen ruuhkautumiseen töiden aikana. Lauttaliikennettä hoidetaan 1-3 aluksella mahdollisimman tehokkaasti. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa tienkäyttäjille.

 

Töiden aikaiset liikennejärjestelyt

Lauttarantojen odotuskaistat, liikennevalo-opastus ja etuajo-oikeusjärjestelyt säilyvät ennallaan töiden aikana. Ainoastaan toiset maatuet rajataan pois liikenteeltä. Muutama Sternan ja Falcon Lillmälön lauttarannanvuoroista ajetaan ja lautta puretaan Prostvikin vanhalla lauttapaikalla. Muutokset johtuvat lakisääteisten taukojen pitämisestä vanhalla lauttapaikalla. Lautat lastataan kuitenkin aina Lillmälön ja Prostvikin varsinaisilla lauttapaikoilla.

Lillmälöstä Prostivikin vanhalle lauttapaikalle ajetaan seuraavat vuorot:  

Kevät 18.4.–31.5.2016 ja syksy 1.9.–30.10.2016

 • Falco ma-to klo 11.30 ja 18.00
 • Falco pe klo 11.30, 19.00 ja 20.00
 • Falco la klo 11.30 ja 16.30
 • Falco su klo 15.00 ja 19.15
 • Sterna ma-su klo 13.15

Kesäaikataulu 1.6.–31.8.2016

 • Falco ma-su klo 11.30, 19.30 sekä klo 21.00 (paitsi pe klo 21.30)
 • Sterna ma-su klo 13.15

Uusi ympäristöystävällinen alus liikenteeseen v. 2017

Parainen-Nauvo lauttapaikalla aloittaa liikennöinnin vuonna 2017 uusi ympäristöystävällinen ja energiatehokas hybridilautta. Uusi lautta on kapasiteetiltaan aiempaa isompi. Lauttarantojen tieyhteydet, maatuet ja johdeseinämät on suunniteltu nykyisten lautta-alusten mittoihin sopiviksi. Uusi alus edellyttää uusien maatukien (2 kpl) ja tihtaalien (2 kpl) rakentamista lauttapaikalle vuonna 2016. Lisäksi lauttapaikalle hankitaan lautan tarvitsemat sähköliittymät ja rantautumislaitteet. Uusilla rakenteilla korvataan nykyiset melko huonokuntoiset maatuet Lillmälön ja Prostvikin lauttarannoilla. Urakka tulee sisältämään myös lauttarantojen sähköistystöitä ja kenttätöitä, kuten pengerrys-, asfaltointi- ja tiemerkintätöitä.

Vuonna 2017 liikenteeseen tulevan uuden energiatehokkaan, vähäpäästöisen ja aikaisempaa hiljaisemman hybridilautta-aluksen avulla on tarkoitus ratkaista lauttapaikan liikenteelliset ongelmat kestävämmin ja kustannustehokkaammin. Muutoksen myötä normaali kahden lautan kapasiteetti ylittää nykyisen kolmen lautan kapasiteettitason.

Vaikutukset lauttaliikenteeseen

 • Uudesta aluksesta tulee päälautta nykyisen päälautan Sternan siirtyessä kakkosalukseksi.
 • Lauttakapasiteetti kasvaa. Verrattuna nykyiseen kahdella päälautalla liikennöintiin, lisääntyy tuntikapasiteetti 15 minuutin vuorovälillä 30 %. Uuden aluksen kansijärjestely mahdollistaa ajonevojen nopeamman purun ja lastauksen. Uuden päälautan ja Sternan kapasiteetti on yhteensä hieman suurempi verrattuna liikennöintiin nykyisillä kahdella päälautalla sekä lisälautalla.
 • Parainen-Nauvo lauttapaikan vuorotiheys perustuu jatkossakin nykyiseen kahden lautan vuorotiheyteen. Uuden lautan isompi kapasiteetti korvaa poistuvan kolmannen lautan kapasiteetin.
 • Liikenteen kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys lisääntyy.
 • Varakaluston varmuus paranee ja kapasiteetti kasvaa. Uusi lautta tulee korvaamaan Sternan päälauttana ja Sterna siirtyy toiseksi lautaksi. Toisena lauttana toimiva Falco puolestaan siirtyy vara-alukseksi ja Odil jää pois liikenteestä kokonaan.
 • Lauttakalusto uudistuu. Uuden aluksen myötä voidaan luopua kahdesta vanhasta peruskorjausiässä olevasta aluksesta.

Töiden eteneminen

Lillmälön rannan paalutustyöt ovat valmistuneet. Tällä hetkellä käynnissä ovat Lillmälön rannassa maatuen valumuotin rakentaminen ja ankkuriasennus. Lisäksi tehdään kaapelikaivantoja. Prostivikin puolella on tehty kalliopinnan puhdistuksia kalliovaraisen maatuen rakentamista varten. Urakoitsija on myös Turussa valanut valmiiksi kasuuneja lauttojen sivuttaistueksi eli tihtaaleiksi, ja ne kuljetetaan paikalleen heinäkuun aikana.

Työt ovat sujuneet suunnitelmien mukaan ja ovat mukavasti aikataulussa. Suurempia ongelmia ei ole ollut.

LISÄTIETOJA

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: saaristoliikenteen hankinnan asiantuntija Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791

- Terramare Oy: työpäällikkö Marko Saarelma, 040 511 8799

- Parainen-Nauvo lauttaliikenteen aikataulut (finferries.fi)

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa