Päällystystyöt 2017 - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Kesän 2017 päällysteohjelma on valmistunut ja työt käynnistyvät toukokuun alkupuolella. Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna n. 18,6 M€, josta n. 5,2 M€ on korjausvelkarahaa. Yhteensä päällystysrahoitusta on saman verran kun viime vuonna. Bitumin hinta on jonkun verran noussut viime vuodesta, mutta on edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Edellä mainitusta syystä tänä vuonna päällystetäänkin hieman viime vuotta vähemmän. Päällystysohjelman pituus on noin 400 km. Edullisemman bitumin ja korjausvelkarahoituksen ansiosta päällystemäärät ovat kuitenkin jonkun verran nousseet viimeisen kolmen vuoden aikana. Edelleen päällystemäärät ovat kuitenkin noin neljänneksen alhaisemmat kun viime vuosikymmenellä. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, mutta myös vilkkaisiin seutu- ja yhdysteihin satsataan kuten viime vuonnakin. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä juurikaan parantamaan nykyrahoituksella vaan ne pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin täsmäpaikkauksilla. Vilkasliikenteisillä teillä työt pyritään ajoittamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Kuva vasemmalla. Valta- ja kantateiden päällysteet pidetään hyvässä kunnossa. Hyväkuntoinen päällystetty tie on mukava ja turvallinen ajaa.

Pääteiden päällysteistä uusitaan n. 11 % ja muiden teiden päällysteistä n. 4,2 %. Pääteitä päällystetään saman verran kun viimevuonna ja muita teitä vastaavasti hieman vähemmän. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänäkin vuonna n. 10 km. Kohteet valitaan päällystevaurioiden ja asiakaspalautteiden perusteella.
 

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2017

 • E18 Tammisillan ja Hepojoen sillan välinen tieosuus (molemmat ajoradat ja sillat)
 • E18 Lyhyitä osuuksia välillä Turku-Hepojoki
 • Vt 2 Huittisten ohituskaistat
 • Vt 2 Kanteenmaa-Huittinen
 • Vt 8 Eurajoki-Kämppä
 • Vt 8 Söörmarkku-Lamppi
 • Vt 9 Moottoritieosuus välillä Turku-Liedon asema
 • Vt 10 Lieto-Ankka
 • Vt 11 Kiikoinen-Kaasmarkku
 • Vt 23 Pomarkku-Honkakoski
 • Kt 40 Myllyn kohta
 • Kt 41 Vampula-Huittinen
 • Mt 180 Krossin kohta
 • Mt 181 Kemiön-Tjuda
 • Mt 192 Petäsmäki-Tanila
 • Mt 204 Lieto as-Paattinen
 • Mt 213 Alastaron kohta
 • Mt 274 Parkano-Kauhajärvi

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat kuitenkin tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski, joten yötyön tarve harkitaan tarkkaan. Yötöinä tullaan tänä vuonna tekemään mm. Vt 9 moottoritieosuus Turku-Lieto asema, E18 Tammisillan liittymän ja Hepojoen sillan välinen tieosuus, Kt 40 Myllyn kohta. Muut mahdolliset yötyökohteet selviävät myöhemmin. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina muilla vilkkailla teillä.

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vasta myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Ajantasaista tietoa tietöistä löytyy Liikenneviraston internetsivuilta sekä tekstitelevisiosta sivuilta 410–417.

Tiemerkinnät

Kuluneiden tiemerkintöjen ylläpitomerkintätyöt alkavat myös keväällä. Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Tiemerkintätyöt voivat hetkellisesti hidastaa liikennettä, mutta lopputuloksena on tie, jonka tiemerkinnät näkyvät paremmin. Paremmin näkyvät tiemerkinnät parantavat liikenteen turvallisuutta.

Nopeusrajoitukset

Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

ELY-keskus on saanut palautetta, jossa ihmetellään, miksi tiellä on alennettu nopeusrajoitus, vaikka työmiehiä ei näy missään. Kyse on siitä, että tietyöalueella on liikenneturvallisuussyistä oltava alhaisempi nopeusrajoitus niin kauan kuin työmaa on keskeneräinen. Tielläliikkujan näkökulmasta työmaa saattaa näyttää valmiilta, vaikkei näin olisikaan. Vaikka tiemerkinnät olisi tehty tielle päällystystöiden jälkeen, reunatäytöt voivat kuitenkin olla edelleen tekemättä tai ramppien päiden tiemaalaukset maalaamatta. Esimerkiksi reunatäyttöjen puuttuminen tien päällystämisen jälkeen lisää mm. tieltäsuistumisriskiä erityisesti kapeilla teillä. Urakoitsijat noudattavat tietyömailla tienpitäjän hyväksymiä liikenteenohjaussuunnitelmia. Monilla työmailla eri työvaiheita tehdään eri urakassa, jolloin yksittäisellä kohteella töitä ei aina pystytä sovittamaan saumattomasti yhteen. Urakoita kilpailutetaan isommissa kokonaisuuksissa, jolloin yksittäisessä urakassa pyritään tekemään kerralla useampia lähekkäin sijaitsevia kohteita.

Liiku oikein tietyömaalla

 • Hidasta vauhtia - näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden.
 • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin.
 • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää.
 • Ole valmis pysähtymään.
 • Noudata liikennemerkkejä.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. Vaikka korjausvelkarahoituksen ansiosta voidaan päällystää jonkin verran aiempia vuosia enemmän, sillä ei vielä kurota umpeen vuosien saatossa kerääntynyttä korjausvelkaa. Tämänkin vuoden päällystyohjelmasta jouduttiin tiputtamaan liikenteellisesti merkittävien seutu- ja yhdysteiden päällystyskohteita pois ja siirtää ne toteutettavaksi tulevinä vuosina. 

Asiakkailta tulee yleensä keväisin enemmän palautetta teiden huonosta kunnosta. Keväisin lumien sulattua tiet ovatkin yleensä normaalia huonommassa kunnossa routavaurioista johtuen. Kesällä teiden kunto paranee, kun päällystevaurioita päästään paremmin paikkaamaan niiltä osin kuin tiet eivät ole mahtuneet päällystysohjelmaan. Suurimmat ongelmat ovat vähäliikenteisillä teillä johtuen heikommasta tien rakenteesta ja vanhoista päällysteistä. Niitä voidaan myös päällystää uudelleen kaikkein vähiten.

Vilkkailla teillä päällysteen kuntovaatimukset ovat tiukemmat

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat. Syvät urat lisäävät vesiliirtoriskiä ja päällysteen vauriot syntyvät helposti urien pohjalle. Päällysteen urat on paikattu valupaikalla.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Painotuksen ollessa pääteiden päällysteiden uusimisessa, vilkkaampikin seututieverkko rapautuu edelleen voimakkaasti. Seututeiden uudelleen päällystämistä joudutaan yleensä rahoituksen puutteessa lykkäämään, minkä vuoksi tie ehtii vaurioitumaan.  Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan paikkaamaalla ennen kuin on rahaa päällystää tie uudelleen.

 

Kuva vasemmalla. Seututien 204 päällysteessä on jo runsaasti ajomukavuutta haittaavia vaurioita. Seututietä 204 päällystettiin osittain v. 2014-2015. Tiellä on edelleen ajomukavuutta haittaavia vaurioita. Muutama tieosuus pyritään päällystämään tänä kesänä.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

 

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa