Päällystystyöt 2018 - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Kesän 2018 päällysteohjelma on suunnitteilla. Teiden päällystämiseen on alustavasti käytettävissä tänä vuonna n. 15 M€, josta n. 4,5 M€ on korjausvelkarahaa. Yhteensä päällystysrahoitusta on noin 3-4 M€ vähemmän kuin viime vuonna toteutuneessa ohjelmassa. Bitumin hinta on jonkun verran noussut viime vuodesta, mutta on edelleen suhteellisen alhaisella tasolla. Edellä mainituista syistä tänä vuonna päällystetäänkin selvästi viime vuotta vähemmän. Päällystysohjelman pituus tulee olemaan n. 350-400 km, kun viime vuonna päällystettiin 500 km. Tänä vuonna tilannetta helpottaa, että käytettävissä on vielä korjausvelkarahoitusta. Ensi vuonna sitä ei enää ole, ja tilanne tulee olemaan vielä huomattavasti tiukempi. Päällystyskohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkasliikenteisiä pääteitä, mutta myös vilkkaisiin seutu- ja yhdysteihin satsataan kuten viime vuonnakin. Vähäliikenteisten teiden kuntoa ei pystytä juurikaan parantamaan nykyrahoituksella, vaan ne pidetään liikennöitävässä kunnossa pääosin täsmäpaikkauksilla. Vilkasliikenteisillä teillä työt pyritään ajoittamaan niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteen sujuvuudelle.

Kuva vasemmalla. Valta- ja kantateiden päällysteet pidetään hyvässä kunnossa. Hyväkuntoinen päällystetty tie on mukava ja turvallinen ajaa.

Ongelmakohdat ovat tiedossa, mutta raha ei riitä kaikkiin korjauksiin

Pääsääntöisesti ongelmalliset tieosuudet ovat kyllä tienpitäjän tiedossa, mutta vuosittaiseen päällystysohjelmaan mahtuu rahoitussyistä vain osa huonokuntoisista päällysteistä. Vaikka korjausvelkarahoituksen ansiosta voidaan päällystää jonkin verran aiempia vuosia enemmän, sillä ei vielä kurota umpeen vuosien saatossa kerääntynyttä korjausvelkaa. Viime vuodenkin päällystyohjelmasta jouduttiin tiputtamaan liikenteellisesti merkittävien seutu- ja yhdysteiden päällystyskohteita pois ja siirtää ne toteutettavaksi tulevinä vuosina. 

Asiakkailta tulee yleensä keväisin enemmän palautetta teiden huonosta kunnosta. Keväisin lumien sulattua tiet ovatkin yleensä normaalia huonommassa kunnossa routavaurioista johtuen. Kesällä teiden kunto paranee, kun päällystevaurioita päästään paremmin paikkaamaan niiltä osin kuin tiet eivät ole mahtuneet päällystysohjelmaan. Suurimmat ongelmat ovat vähäliikenteisillä teillä johtuen heikommasta tien rakenteesta ja vanhoista päällysteistä. Niitä voidaan myös päällystää uudelleen kaikkein vähiten.

Vilkkailla teillä päällysteen kuntovaatimukset ovat tiukemmat

Päällysteiden kunnon kehitystä seurataan vuosittain toistuvilla kuntomittauksilla. Vilkkailla teillä vaaditaan parempaa kuntoa kuin muualla. Alemmissa kuntoluokissa päällysteen ei edellytetä olevan uuden veroinen. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset.

Pääteiden suuremmilla ajonopeuksilla pienemmätkin päällystevauriot, kuten urat, aiheuttavat suuren onnettomuusriskin etenkin märillä ajokeleillä, ja kovemmilla ajonopeuksilla onnettomuuksien seuraukset ovat yleensä vakavammat.  

Syvät urat lisäävät vesiliirtoriskiä ja päällysteen vauriot syntyvät helposti urien pohjalle. Päällysteen urat on paikattu valupaikalla.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

Painotuksen ollessa pääteiden päällysteiden uusimisessa, vilkkaampikin seututieverkko rapautuu edelleen voimakkaasti. Seututeiden uudelleen päällystämistä joudutaan yleensä rahoituksen puutteessa lykkäämään, minkä vuoksi tie ehtii vaurioitumaan.  Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan paikkaamaalla ennen kuin on rahaa päällystää tie uudelleen.

Vähäliikenteiset tiet eivät samalla tavalla uraudu, mutta ajan myötä päällysteeseen tulee erilaisia vaurioita, kuten halkeamia ja kuoppia, epätasaisuutta ja myös kantavuuspuutteita. Päällysteessä voi olla halkeamia ja epätasaisuutta ilman, että se alittaisi päällysteen kunnolle määritellyt vaatimukset. Liikennettä vaarantavat urat ja vauriot korjataan kuitenkin parin viikon kuluessa paikkaamalla päällyste.

 

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

muualla verkossa

Liikenneviraston ajantasainen liikenteen tiedotus