Kuntien kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet

Tienpidon investointeja pyritään toteuttamaan yhteistyössä kuntien kanssa. Investointien määrä on vähentynyt jyrkästi viime vuosina tienpidon tiukasta rahoitustilanteesta johtuen. Yhteistyössä kuntien kanssa investointeja voidaan toteuttaa enemmän kuin pelkästään tienpidon rahoituksella olisi mahdollista toteuttaa. Joissain kuntahankkeissa toteutusvastuu on sopimuksen mukaan kunnalla ja ELY-keskus osallistuu vain pienellä rahoitusosuudella niiden toteuttamiseen. Näiden hankkeiden aikataulu riippuu kunnan mahdollisuuksista toteuttaa hanke.

Kuntien kanssa yhteistyössä toteuttavista hankkeista solmitaan sopimuksia vuosittain n. 30 kpl. Osa sopimuksista koskee hankkeen suunnittelua, osa toteutusta. Hankkeiden toteutuminen riippuu kuntien rahoitustilanteesta. Aina hankkeet eivät toteudu, vaikka niistä olisi tehty sopimus. Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistuu noin viiden hankkeen rahoitukseen vuosittain. Joitain hankkeita kunnat rahoittavat myös kokonaan itse.
 

    

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Timo Bäcklund, p. 0400 885 201
 

 

Päivitetty

oikopolut

muualla verkossa