E18 Turun kehätien parantaminen

Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Se kuuluu myös Euroopan laajuisen TEN-T tieverkon ydinverkkokäytävään. TEN-T tieverkko halutaan kehittää yhtenäiseksi liikenneverkoksi. Suomi on sitoutunut toteuttamaan TEN-T ydinverkkoon kuuluvat väylät EU:n vaatimaan laatutasoon vuoteen 2030 mennessä. Turun kehätie on tällä hetkellä palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi. Tietä kehitetään korkeatasoiseksi yhteydeksi Naantalista ja Turusta Helsingin kautta Vaalimalle. Turun kehätietä parannetaan kolmessa eri osahankkeessa (Naantali-Raisio, Raision keskustan kohta, Kausela-Kirismäki) ja ne etenevät kukin omassa tahdissaan. Osahankesivut löytyvät sivun oikeasta palkista.

E18 Turun kehätie (kt 40) kuuluu EU:n TEN-T Skandinavia - Välimeri -ydinverkkokäytävään. Turun kehätie liittää Turun ja Naantalin TEN-T satamat ja toisen Suomen TEN-T lentokentistä, Turun lento-aseman, ydinverkkokäytävään. Lisäksi Turun kehätie yhdistää Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtateiden vt 8, vt 9, vt 10 ja vt 1 välistä liikennettä. Tieyhteys on merkittävä kuljetusten välittäjä Turun ja Naantalin satamien ja Pietarin välillä. Yhteysväliä on viime vuosina kehitetty sekä Turun ja Helsingin välillä, että Helsingin ja Vaalimaan välillä. Turun kehätien osuudelle ei kuitenkaan ole viime vuosien aikana toteutettu merkittäviä kehittämistoimenpiteitä ja tiejakso on palvelutasoltaan muuta Suomen E18 TEN-T -tieyhteyttä alempi.

Turun kaupunkiseudulla kehätiellä on valtakunnallisen tehtävänsä lisäksi suuri merkitys seudullisesti yhdistäessään Turun ja ympäristökuntien alueita toisiinsa. Turun kaupunkiseudun alueelle on laadittu rakennemalli 2035, jonka mukaan kehätien varren maankäyttöä tehostetaan nykyisestään painottuen asumisessa kehätien sisäpuolelle ja työpaikoissa kehätien varteen. Lisäksi tavoitteena on vähentää raskasta läpikulkuliikennettä Turun ja Raision keskustoista ja siirtää satamaliikenne käyttämään enenevissä määrin kehätietä.

Kehittämisen lähtökohdat

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut kehittämisselvityksen E18 Turun kehätien parantamisesta välillä Naantali-Kaarina. Kehätiellä on Varsinais-Suomen suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Ehdotettujen toimenpiteiden valintaan ovat vaikuttaneet käyttäjien palvelutasotarpeet, maankäytön kehittämissuunnitelmat sekä TEN-T ydinverkon vaatimukset. Kehittämisselvitys sisältää myös kehätien tehokkaampaa käyttöä edistäviä liikenteen ohjauksen sekä liikkumisen ohjauksen toimia. Suunnitelma on laadittu vuorovaikutuksessa Turun kaupunkiseudun rakennemalliin pohjautuvan liikennejärjestelmätyön kanssa ja kehätien kehittäminen on yksi liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitehtävistä sekä maakunnallisessa (Varsinais-Suomen liikennestrategia) että Turun kaupunkiseudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Turun kehätien keskeisimmät liikenteelliset ongelmat kohdistuvat sen liittymiin. Valo-ohjatuissa liittymissä toimivuus ruuhka-aikoina on äärirajoilla ja mm. kuljetukset sekä muu päätien liikenne joutuu toistuvasti pysähtymään. Huonoin toimivuus kohdistuu satamayhteyksien solmupisteenä olevaan Raision eritasoliittymään (E8 / E18), jonka läpäisee n. 50 000 autoa/vrk. Sujuvuuden lisäksi liittymissä on turvallisuuspuutteita. Liikenteen edelleen kasvaessa ongelmat laajenevat merkittävästi ja tie ruuhkautuu yhä enemmän liittymien sekä kaksikaistaisten osuuksien osalta estäen sujuvaa ja turvallista liikennettä sekä haitaten erityisesti elinkeinoelämän kuljetuksia.

Kehätieselvityksen suunnittelualue sekä merkittävimmät matkatyypit kehätiellä. 

Merkittäviä parantamistarpeita on välillä Vanto-Raisionkaari, Raision keskustassa ja Raision eritasoliittymässä, välillä Kausela-Kirismäki. Lisäksi puutteita on rinnakkaiskatuverkossa ja liikenteen ohjausjärjestelmissä.

Turun kehätien kehittäminen TEN-T ydinverkon vaatimuksia vastaavaksi arvioidaan maksavan noin 300 M€ ja se sisältyy Liikenneviraston laatimaan TEN-T verkon kehittämismuistioon. Kehätietä on mahdollista kehittää vaiheittain kohti vaadittua tasoa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut ehdotuksen kehätien vaiheittaisesta toteutuksesta vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Virtanen, puh. 040 583 2078

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut

AJANKOHTAISTA

Miten Turun kehätietä parannetaan? - Katso video

  • - Mikäli haluat ajankohtaista tietoa Naantali-Raisio -hankkeesta, ilmoittaudu hankkeen postituslistalle ilmoittamalla omat yhteystietosi os. venla.pesonen@ramboll.fi
  • - Mikäli haluat ajankhotaista tietoa Kausela-Kirismäki -hankkeesta, ilmoittaudu hankkeen postituslistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi osoitteeseen minna.ollikainen[at]finnmap-infra.fi tai soittamalla Minnalle p. 09 8565 3859

E18 Turun kehätien osahankkeet

Lisää tietoa E18 Turun kehätiestä