E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laatinut yleissuunnitelman Turun kehätien (kantatie 40) parantamisesta välillä Kausela-Kirismäki. Yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Hankkeesta on käynnistynyt tiesuunnitelman maastotyöt keväällä 2016. Varsinaisen tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen viivästyi markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi. Markkinaoikeus kumosi päätöksessään 23.12.2016 valituksen ja suunnittelu päästään käynnistämään tammi-helmikuussa 2017. Nykyisen liikennepolitiikan mukaisesti päätieyhteyksiä kehitetään käyttäjätarpeista lähtien vaiheittain. Tieosuus Kausela – Kirismäki on ehdotettu kehitettävän tavoitetilaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe perustuu tasoliittymien poistamiseen ja tarvittavien rinnakkaistie- ja katujärjestelyjen toteuttamiseen. Hankkeen toinen vaihe koostuu yleissuunnitelman mukaisesta tieosuuden nelikaistaistamisesta. Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa loppuvuodesta 2018. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 M€ rahoituksen hankkeen ensivaiheen toteutukseen.

Karttakuvat alla. Hankkeen yleissuunnitelmassa tutkittu kokonaisuus. Tiesuunnitelmaan ei sisälly Kaarinantien kääntö ja Avantin eritasoliittymä.

 

  

 

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen

Tiesuunnitelmassa laaditaan tarkempi suunnitelma Turun kehätien parantamisesta yleissuunnitelman pohjalta. Yleissuuunnitelman lain voimaisessa päätöksessä tarkennettiin suunnitelmaa joiltain osin, esim. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö jäävät nyt suunnittelematta. Varsinaisen tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen viivästyi markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi. Markkinaoikeus kumosi päätöksessään 23.12.2016 valituksen ja suunnittelu päästään käynnistämään tammi-helmikuussa 2017. Tiesuunnitelmaan liittyvät maastotyöt on kuitenkin jo käynnistetty kesällä 2016. Maastoon onkin jo merkitty puutapein pohjatutkimuspisteiden paikat kairauksia varten. 

Tiesuunnitelmassa Kausela-Kirismäki suunnitellaan noin 8 km matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi poistamalla Kausela-Kirismäki -väliltä kaikki tasoliittymät ja korvaamalla ne rinnakkaisväylillä ja eritasoliittymäratkaisuilla. Lisäksi suunnitelmaan sisältyvät meluntorjunta, Avantin alueen liikennejärjestelyt, Kaarinantien ja valtatien 10 liittymän parantaminen sekä valtatien 10 kevyen- ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen Kaarinan kaupungin alueella.  

Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa loppuvuodesta 2018. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 M€ rahoituksen hankkeen ensivaiheen toteutukseen. Tiesuunnitelmassa määritetään, mitä toimenpiteitä hankkeesta toteutetaan myönnetyllä rahoituksella. Tavoitteena on saada ensivaiheessa poistettua tieosuudelta tasoliittymät ja korvata ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisyhteyksillä sekä toteuttaa tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet. Tieosuuden nelikaistatus ei ole mahdollista toteuttaa myönnetyllä rahoituksella.  

Tiesuunnitelman aikataulu

 


Hankkeeseen osallistuminen

Hankkeen suunnitteluun liittyen pidetään asukastyöpaja torstaina 15.6.2017 klo 17-19 Kotimäen koululla, os. Littoistentie 525, Littoinen. Työpajassa käsitellään Länsi-Avantintien jatkeen aluetta valtatielle 10 sekä Pukkila-Kirismäki -alueen yksityistiejärjestelyjä.

Hankkeen tiesuunnitelmasta pidettiin ensimmäinen yleisötilaisuus keskiviikkona 17.5.2017. Voit lähettää palautetta suunnitelmista karttapalautejärjestelmän kautta 31.5.2017 asti.

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä, osallistumistilaisuuksista sekä siitä, että hankkeen nettisivuille on päivitetty uutta aineistoa. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen minna.ollikainen[at]finnmap-infra.fi.

Postituslistalle lähetetyt tiedotteet on mahdollista saada myös kirjeitse ilmoittamalla postiosoite Minna Ollikaiselle: minna.ollikainen[at]finnmap-infra.fi tai p. 09 8565 38 59.

Hankkeen yleissuunnitelma

Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelman suunnittelualue rajautui lännessä Kauselan eritasoliittymään ja idässä Kirismäen eritasoliittymään. Lieto ja Kaarina ovat lausunnoissaan puoltaneet ratkaisua ja kuntien vähäisien kaavamuutosten valmistuttua yleissuunnitelma voitiin edellä mainituilta osin hyväksyä, jolloin saatiin edellytykset toteutussuunnittelulle.

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty tämän yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö edellyttävät kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia.
 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö, Vesa Virtanen, p. 040 583 2078 tai
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut

Ajankohtaista

Tietoa hankkeesta

Hankkeen tiesuunnitelma-aineistot

Hankkeen yleissuunnitelma-aineistot

Katso myös