E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki

Tieosuus Kausela–Kirismäki poikkeaa huomattavasti muista E18 -tieosuuksista. Turun kehätie on tällä osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä. Hankkeesta laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa ja tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa loppuvuodesta 2018. Tiesuunnitelmaa laatii Finnmap Infra Oy. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 M€ rahoituksen hankkeen ensivaiheen toteutukseen. Myönnetyllä rahoituksella ei voida parantaa tieosuutta kuin osittain ja merkittäviä vaikutuksia jää saavuttamatta. Hankkeen toteuttamiseen yhtenä kokonaisuutena tarvittaisiin lisää rahoitusta n. 39 M€.

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen

Tiesuunnitelmassa laaditaan tarkempi suunnitelma Turun kehätien parantamisesta yleissuunnitelman pohjalta. Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuuunnitelman lain voimaisessa päätöksessä tarkennettiin suunnitelmaa joiltain osin, esim. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö jäävät nyt suunnittelematta. Tiesuunnitelmassa Kausela-Kirismäki suunnitellaan noin 8 km matkalta nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi väyläksi poistamalla Kausela-Kirismäki -väliltä kaikki tasoliittymät ja korvaamalla ne rinnakkaisväylillä ja eritasoliittymäratkaisuilla. Lisäksi suunnitelmaan sisältyvät meluntorjunta, Avantin alueen liikennejärjestelyt, Kaarinantien ja valtatien 10 liittymän parantaminen sekä valtatien 10 kevyen- ja joukkoliikenteen järjestelyjen parantaminen Kaarinan kaupungin alueella. 

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö edellyttävät kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia.

Tiesuunnitelman aikataulu

 

Hankkeeseen osallistuminen

Hankkeelle on perustettu postituslista, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä, osallistumistilaisuuksista sekä siitä, että hankkeen nettisivuille on päivitetty uutta aineistoa. Hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle lähettämällä yhteystietonsa osoitteeseen minna.ollikainen[at]finnmap-infra.fi.

Postituslistalle lähetetyt tiedotteet on mahdollista saada myös kirjeitse ilmoittamalla postiosoite Minna Ollikaiselle: minna.ollikainen[at]finnmap-infra.fi tai p. 09 8565 38 59.

Tiesuunnitelmaa esiteltiin yleisölle  30.11.2017. Yleisötilaisuudesta voi antaa palautetta 11.12.2017 menessä kartalle: karttapalaute. Katso myös yleisötilaisuuden kartat.

Hankkeen toteuttaminen

Tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa loppuvuodesta 2018. Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 M€ rahoituksen hankkeen ensivaiheen toteutukseen. Tieosuuden parantamiseen myönnetyllä 30 M€:lla on alustavasti arvioitu voitavan poistaa osuuden tasoliittymät korvaten ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä (1 -vaihe). Osuuden turvallisuutta ja toimivuutta merkittävästi parantavaa nelikaistaistusta, älykästä liikenteen hallintaa ja tarvittavaa laajaa meluntorjuntaa ei myönnetty rahoitus mahdollista. Hankkeen toteuttaminen kokonaisuudessaan edellyttäisi lisärahoitusta n. 39 M€. Hankkeen toteuttamisesta kahdessa vaiheessa aiheutuisi myös merkittäviä haittoja, mm. työnaikaiset liikennejärjestelyt häiritsevät tielläliikkujia ja ruuhkauttavat liikennettä kahteeen otteeseen. Vaiheittainen toteutus lisäisi myös rakennuskustannuksia ja ensivaihessa jäisi saamatta monet hankkeen positiiviista vaikutuksista. Myös alueen toimijat kokevat, että vaiheittainen toteutus vaikeuttaa maankäytön kehittymistä ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa nykyisten yritysten logistiikalle. Tieosuuden liikennemäärä onkin jo nyt 12 800 autoa päivässä, josta raskaita ajoneuvoja on noin 1 300. Lisäksi liikennemäärä ja raskaan liikenteen osuus ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Tieosuuden turvallisuustilanne on huono jo nyt ja tasoliittymät tukkeutuvat päivittäin, ongelmien kärjistyessä aamu- ja iltaruuhkan aikaan.

Hankkeen yleissuunnitelma

Hankkeen yleissuunnitelma on saanut lainvoimaisen päätöksen helmikuussa 2016. Yleissuunnitelman suunnittelualue rajautui lännessä Kauselan eritasoliittymään ja idässä Kirismäen eritasoliittymään. Lieto ja Kaarina ovat lausunnoissaan puoltaneet ratkaisua ja kuntien vähäisien kaavamuutosten valmistuttua yleissuunnitelma voitiin edellä mainituilta osin hyväksyä, jolloin saatiin edellytykset toteutussuunnittelulle.

Yleissuunnitelman yhteydessä tarkasteltiin myös Kaarinantien (maantie 2200) kääntöä Kultanummelta, Avantin kautta nykyiselle valtatielle 10. Kaarinantien kääntöä ei hyväksytty tämän yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, vaan sen jatkosuunnittelusta päätetään kuntien mahdollisten yleis- ja asemakaavamuutosten jälkeen. Avantin eritasoliittymä ja Kaarinantien kääntö edellyttävät kokonaan uutta yleissuunnitelmaprosessia.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö, Vesa Virtanen, p. 040 583 2078 tai
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut

Ajankohtaista

  • Haluatko tietoa hankkeen etenemisestä? Liity hankkeen s-postilistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi osoitteeseen minna.ollikainen[at]finnmap-infra.fi tai soittamalla Minnalle p. 09 8565 3859

Tietoa hankkeesta

Hankkeen tiesuunnitelma-aineistot

2. yleisötilaisuus

1. yleisötilaisuus

Hankkeen yleissuunnitelma-aineistot

Katso myös