Uutiset 2020

Koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia - maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeet, maatilarahoitus sekä viljelijätuet, päivitetty 1.4.2020 (Kaakkois-Suomi)

(Tiedostoa päivitetään sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee. Julkaisupäivä näkyy otsikossa) 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseutupalvelut toimivat poikkeusaikanakin normaalisti.  Asiantuntijamme tekevät etätyötä, joten olemme tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla virka-aikana. Asiakastapaamiset korvataan tarvittaessa Skypellä tai Teamsilla. Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulta kohdasta Ajankohtaiset, ja jaamme niitä myös FB-sivullamme Mahdollisuuksien maaseutu ELY Kaakkois-Suomi.

Olemme koonneet tähän meille tulleita kysymyksiä liittyen koronaviruksen vaikutuksiin. Jos et löydä vastausta omaan kysymykseesi, ota yhteyttä ELY-keskuksen Maaseutupalvelut-yksikön asiantuntijoihin. Yhteystiedot tästä palveluhakemistosta.

Vaikutukset yrityshankkeisiin  

Voinko pyytää ELY-keskukselta kriisirahoitusta?

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistelemassa maaseudun yrittäjille tukirahoitusta, joka kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle sekä kalanjalostusyrityksille. MMM ja Ruokavirasto tiedottavat tarkemmin tukitoimista heti, kun valmistelun yksityiskohdat ja rahoitus ovat varmistuneet.
Lue lisää: MMM:n tukipaketti maa- ja elintarvikealan yrittäjille

ELY-keskukset ja Business Finland ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille koko maassa. Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen työntekijämäärän perusteella. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee hakemushetkellä enintään 5 henkilöä (sis. yrittäjän/ yrittäjät) yritysmuodosta riippumatta, ei kuitenkaan yksinyrittäjille. Business Finland rahoittaa tätä suurempia yrityksiä.
Lue lisää: ELY-keskus Poikkeusrahoitus

Yksinyrittäjät voivat hakea kuntien kautta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haut avataan mahdollisimman pian.
Lue lisää: 2000 euron tuki yksinyrittäjille

TEM Toimintaohjeita yrityksille
TEM Tietoa koronaviruksen vaikutuksista
Koronavirusepidemian vaikutus ELY-keskusten palveluihin

Hallitus on luvannut työttömyyskorvausta yrittäjille ja freelancereille, mihin otan yhteyttä, kun haluan työttömyyskorvausta?

Yrittäjillä on tässä tilanteessa mahdollisuus ilmoittautua työnhakijaksi ja saada työttömyysturvaa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti verkossa Oma asiointi -palvelussa. Toimet on tehty poikkeustilanteen vuoksi ja ne ovat määräaikaisia, kestoltaan kolme kuukautta. Kaakkois-Suomen TE-toimiston ohjeistus yrittäjille Korona-tilanteessa löytyy täältä.

Mitä voimme tehdä, jos koronavirustilanteesta johtuen investointia ja perustamistuen toimenpiteitä ei kyetä tekemään päätöksessä sanotussa toteutusajassa?

Kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan. Jatkoaikaa on mahdollista hakea muutoshakemuksella. Jatkoajan myöntäminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Koronatilannetta voidaan kuitenkin pitää hyväksyttävänä syynä jakoajan myöntämiselle.   

Voinko pyytää ELY-keskusta nopeuttamaan maksuhakemukseni käsittelyä?

Kyllä voit pyytää. Ota yhteyttä oman hankkeesi maksatuskäsittelijään.

Vaikutukset kehittämishankkeisiin

Voiko hankeaikaa käyttää poikkeustilannerahoituksen hakemisen ohjeistukseen puutuotealan yrityksille? Monille pienille yrityksille varmasti apu hakemisessa olisi tarpeen, vaikka hakeminen onkin tehty helpoksi.
 
Tässä tilanteessa erilaiset tukitoimet ja apu yrityksille nähdään hyvänä, joten ehdotuksenne kuulostaa tilanteeseen sopivalta.  

Voivatko hanketoimijat lomauttaa määräaikaisiin työsuhteissa olevia hanketyöntekijöitään?

Lomautusten ja irtisanomisten osalta noudatetaan työ- ja virkamiehiä koskevaa lainsäädäntöä. Mediassa on ollut esillä, että työnantajalle olisi tulossa helpotuksia mm. lomautuksiin. Sitä kannattaa nyt seurata. Tärkeintä on miettiä työntekijälle hanketta hyödyttäviä tehtäviä, esim. tapoja kehittää virtuaalisin tavoin tilaisuuksia ja tapahtumia. Voidaan sopia myös vapaaehtoisesta lomauttamisesta. Tällöin työntekijän olisi mahdollista jatkaa esim. jatkoajan turvin pidempään ja hankkeen resursseja säilyisi jatkoajan toteuttamiseen.

Onko maaseuturahoituksen osalta tehty jotakin erityisiä linjauksia koronaan liittyen? Hankkeemme kohdentuu ikäihmisiin ja heidän tapaamisiin. Miten pitäisi nyt toimia?

Tilaisuuksien peruminen tai järjestäminen muulla tavoin on nyt keskeistä. Koronaa koskevia ohjeita on noudatettava mm. tapaamisten suhteen.  Myös erilaisia uusia yhteisöllisiä menetelmiä, kuten skype- ja teams-kokouksia, kannattaa nyt kokeilla.

Voiko koronavirustilanteen johdosta toteuttamatta jääneestä hankkeen matkasta tai tapahtumasta syntyneitä kustannuksia hakea maksuun?

Mikäli hankematkoja peruuntuu tai siirtyy, on kulujen korvaamista aina ensin tiedusteltava lento- ja junayhtiöiden tai matkavakuutuksen kautta. Koronaviruksen takia peruttujen matkojen ja tapahtumien kulut ovat tukikelpoisia siltä osin, kun niihin ei ole mahdollista saada palautusta tai hyvitystä muuta kautta ja kun kustannukset kohdistuvat hankkeelle.

Mitä voimme tehdä, jos hankesuunnitelmaan kuuluvia matkoja ja tapahtumia uhkaa koronavirustilanteen johdosta jäädä toteuttamatta?

Ensisijaisesti tällaisissa tilanteissa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan. Jos hankeaika on päättymässä, voidaan harkita jatkoajan myöntämistä hankkeelle, jolloin hankesuunnitelmaan kuuluvia matkoja voidaan mahdollisesti tehdä myöhemmin. Jos matkojen siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista, ne voidaan perua. Tämä voi vaatia hankesuunnitelman muutoksen. Huomioitava on kuitenkin, että jatkoaika-/muutoshakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Hanketilaisuuksia suunniteltu ja syntynyt kustannuksia, mutta tilaisuudet nyt peruttu. Onko kustannukset tukikelpoisia?

Ovat, ensisijaisesti suositaan siirtämistä, ei lopullista perumista, jolloin tehty valmisteleva työ ei mene täysin hukkaan.

Pitääkö hankesuunnitelmaa muuttaa?

Isommissa muutoksissa kyllä. Kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan.

Voiko pitää vaihtoehtoisesti webinaareja, vaikka niitä ei ole hankesuunnitelmassa mainittu.

Kyllä voi.

Tilaisuuksista olisi kertynyt hankkeelle yksityistä rahoitusta, joka nyt jää saamatta, mutta kustannukset juoksevat. Onko tähän mahdollista saada maksatushakemuksissa joustoa?

Ei ainakaan tässä vaiheessa.

Miten käy, jos nyt varaa kesäksi hankkeen opintomatkan majoituksen ja siitä menee ennakkomaksu ja sitten matkaa ei voidakaan järjestää. Onko kyseinen kulu silloin hankkeelle kuuluva kulu vai ei?

Jos ennakkomaksu on kesän opintomatkasta maksettu ja se peruuntuu koronan takia, niin se on force major -syy ja kuuluu hankkeen kustannuksiin. 

Vaikutukset maatilarahoitukseen 

Maatilarahoitus toimii normaalisti. Hakemuksia käsitellään Hyrrässä ja päätöksistä tulee hakijalle sähköpostiin tieto. Kehotamme viljelijöitä ensi sijassa sähköiseen hakuun. Mikäli rakennettava hanke ei ehdi valmistua määräaikaan mennessä, niin hankkeelle voi hakea jatkoaikaa lomakkeella 501. Jatkoaikaa on haettava ennen kuin hankkeen määräaika menee umpeen. Investoinnin toteutumista koskevissa ongelmatilanteissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä maatilarahoituksen asiantuntijaamme.

MMM helpottaa maatilojen ahdinkoa lisäämällä maksuvalmiuslainojen valtiontakauksia

Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen maksuvalmiuslainoille. Tällä pyritään varautumaan koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen talousvaikeuksiin. Maatilatalouden kehittämisrahaston kautta myönnetään maatiloille alkutuotantoon ja maatilayritysten juoksevien kuluihin valtiontakauksia enintään 15 miljoonan euron edestä. Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä voi olla 62 500 euroa. Valtiontakaus koskisi enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä eli enintään 50 000 euroa. Laina-aika on enintään viisi vuotta. Haku kestää 30.4. asti. Valtiontakausta haetaan ELY-keskuksesta. Hakulomakkeen (nro 493) löytää parhaiten Ruokaviraston sivuilta www.ruokavirasto.fi. Lisätietoja hakuun liittyvistä asioista saa myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta asiantuntija Henna Aaprolta, puh. 0295 029 036.

Vaikutukset tarkastuksiin

Yritysten ja hankkeiden investointitukien tarkastukset

Maaseuturahastosta rahoitettuihin investointeihin on toteutumisen tarkastamiseksi tehtävä tarkastuskäynti. Koronavirustilanteesta johtuen investoinnin tarkastus pyritään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella tekemään muita vaihtoehtoisia keinoja hyödyntäen paikalla tehtävän tarkastuskäynnin sijaan. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi maksatushakemukseen liitetyt valokuvat, joista voidaan luotettavasti todeta, että investointi on toteutettu sekä rakennusvalvontaviranomaisen antama loppukatselmuspöytäkirja, jossa ei ole huomautettavaa.

Maatilatarkastukset

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit.  Erityisesti maatiloille kohdistuvia tarkastuskäyntejä rajoitetaan, mm. luomutarkastuksia ei toistaiseksi tehdä.

Paikalla tehtävät tilavalvonnat keskeytetään toistaiseksi. Tämä koskee tällä hetkellä käynnissä olevia eläintukien valvontoja. Kasvipeitteisyysvalvonnan maastokäyntejä, joissa kontaktit ovat vältettävissä, voidaan kuitenkin suorittaa.

Ulkomaisen kausityövoiman saatavuus ongelmana

Ulkomaisen kausityövoiman saatavuus on yksi koronakriisin aiheuttamista isoimmista hankaluuksista maaseudun elinkeinoille. Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus ovat määritelleet TEM:in asettaman työryhmän toimeksiannosta huoltovarmuuden kannalta kaikkein kriittisimmät tuotannonalat ja tuotantovaiheet, jotka tarvitsevat kausityövoimaa heti kasvukauden alkaen:

  •  Kotieläintuotanto: eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun kannalta välttämättömät tehtävät
  •  Peltokasvituotanto: välttämättömät kevättyöt
  •  Avomaan vihannestuotanto: varhaisvaiheen työt kuten istutustyöt erityisesti  varastovihanneksilla
  •  Taimistotuotanto: ravintokasvien ja kasvustojen uusimisaineistojen taimituotanto
  •  Marjaviljelmien perustamistyöt: osa istutustöistä ja varhaisvaiheen hoitotöistä
  •  Ammattikalastus: kalastustyöntekijät troolareilla

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus arvioivat, että ulkomaisten työntekijöiden kriittinen määrä kevättöiden osalta on 1500 henkilöä. Määrä on noin kolmannes normaalisti kevään aikana kausityöhön tulevien määrästä. Edelleen tarvitaan myös kotimaista työvoimaa, jotta kaikki kevättyöt saataisiin tehtyä.

Tarkempia ohjeita kausityövoiman hankintaan ja rajanylitykseen liittyvistä käytännöistä tulee lähipäivien aikana maa- ja metsätalousministeriöltä, Huoltovarmuuskeskukselta ja rajaviranomaisilta. Yrityksen kannattaa olla mahdollisista työvoimatarpeistaan yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia löytyy Ruokaviraston sivulta Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista 


Päivitetty