Uutiset 2020

Päivittyvä uutinen: ELY-keskuksen ja Team Finland -verkoston apu yrityksille koronatilanteesta johtuvissa vaikeuksissa (Pirkanmaa)

Päivitämme tälle sivulle tilannetietoa yrityksille sitä mukaan kun on uutta kerrottavaa.
Päivitetty 31.3.2020

ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä

ELY-keskukset tukevat 1-5 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä koronavirusepidemiasta selviytymisessä. Poikkeusrahoituksen haku on nyt avauttu, lisätiedot ja hakuohjeet löytyvät poikkeusrahoitus-sivulta.

ELY-keskuksen rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

Sivun sisältö:

 

Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustusta sekä yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti

Avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan. Kannattaa tarvittaessa olla yhteydessä omaan asiantuntijaan ELY-keskuksessa.

Maaseudun yrittäjät ja viljelijät

Maaseudun yritystukien ja maatilojen rakennetukien palvelut toimivat normaalisti myöntämisessä ja maksatuksissa. Maksatuksissa etusijalla ovat yritysten ja maatilojen investointikohteet.

Maaseudun kehittämishankkeet

Hankkeiden toteutusaikaa voidaan pidentää ja lisäkustannuksia hyväksyä, mikäli ne katsotaan erityisen tärkeiksi hankkeen tulosten ja vaikutusten toteutumisen näkökulmasta. Arvio tehdään tapauskohtaisesti.

Mikäli esimerkiksi matka tai tilaisuus on siirtymässä hankeajan päättymisen jälkeiseen ajankohtaan, tulee tuensaajan jättää jatkoaikahakemus tai muutoshakemus.

Jos hankkeelle jää kustannuksia peruuntuneista tilaisuuksista tai matkoista, ovat ne tukikelpoisia, mikäli ne ovat lopullisia ja kohdistuvat hankkeelle.

Mikäli hankkeella on määräaikainen tai vakituinen työntekijä, jonka pääasiallinen toimenkuva on järjestää tilaisuuksia, tulisi pohtia vaihtoehtoisia järjestämistapoja tilaisuuksille. Tärkeintä on miettiä työntekijälle mielekkäitä tehtäviä, jotka hyödyttävät hanketta. Voidaan myös sopia vapaaehtoisesta lomauttamisesta. Tällöin työntekijän olisi mahdollista jatkaa esimerkiksi jatkoajan turvin pidempään ja hankkeen resursseja säilyisi jatkoajan toteuttamiseen.

Hankematkojen peruuntuessa tai siirtyessä tulisi kulujen korvaamisesta tiedustella aina ensisijaisesti lentoyhtiöiden tai matkavakuutusten kautta.

Matkojen ja tilaisuuksien peruuntumisesta tai siirtämisestä, koronaviruksen vuoksi, aiheutuvat kulut ovat tukikelpoisia, jos ne ovat lopullisia ja kohdistuvat hankkeelle.

Mikäli matkojen tai tilaisuuksien siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista, voidaan ne perua. Tällöin arvioidaan, täytyykö hankesuunnitelmaa muuttaa.

Maaseudun yritystuet

ELY-keskus voi myöntää investoinnille tai hankkeelle jatkoaikaa voimassa olevien säännösten mukaisesti poikkeustilanteen perusteella. Hakijan tulee tehdä jatkoaikahakemus.

Pyydämme tukea saaneita yrityksiä ottamaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä ELY-keskukseen, jos on vaarana, että investointi uhkaa peruuntua, investointi ei etene suunnitellusti tai investoinnin toteutusaikataulu muuttuu. 

Lomautukset ja yhteistoimintaneuvottelut

Yt-menettelyn piiriin kuuluvan työnantajan on toimitettava kirjallinen ilmoitus TE-toimistoon yt-neuvottelujen aloittamisesta.

Pirkanmaan TE-palvelujen muutosturva-asiantuntijat, jotka antavat lisätietoja työnantajille yt-menettelyyn liittyvissä asioissa:

  • Leena Nieminen, puh. 0295 045 516, leena.e.nieminen(at)te-toimisto.fi
  • Kirsi Miettinen, puh. 0295 045 837, kirsi.miettinen(at)te-toimisto.fi
  • TE-palvelut > Lomauttaminen

Finnvera

Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnveran takausta voi hakea pankkilainaan, joka voi olla käyttöpääomarahoitukseen.

Business Finland

Jos yrityksellä on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Lisäksi Business Finlandilla on uusia rahoituspalveluja avuksi koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.

Koronatilanne vaikuttaa asiointiin ELY-keskuksessa

Toimimme pääosin etäyhteyksillä, emme järjestä kokoontumisia kasvotusten.

Sähköiset asiointipalvelumme ovat käytössä 24/7. ELY-keskusten verkkosivuilla on valtakunnallinen koronavirus-tilannesivu, jossa kerrotaan vaikutuksista asiakaspalveluumme.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia ja toimivia yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa

Muita hyödyllisiä linkkejä

Team Finland -verkoston organisaatioiden apu koronan aiheuttamiin vaikeuksiin koottuna

Työ- ja elinkeinoministeriön koronainfo

Suomen Yrittäjien kokoamat ja jatkuvasti päivittyvät korona-ohjeistukseen yrittäjille

Yrityskummit

Business Tampere

 

Team Finland -verkoston logo.


Päivitetty